Thủ tục hành chính: Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Thông tin thủ tục hành chính Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Số hồ sơ: B-BLD-BS85
Cơ quan hành chính: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực: Lao động – Việc làm, Dịch vụ thương mại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Không quy định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Định kỳ 6 tháng và hàng năm, doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động phải gửi Báo cáo phải đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp cho thuê đặt trụ sở chính (đồng thời gửi về Vụ Pháp chế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), thời hạn trước ngày 20 tháng 6 và 20 tháng 12 hàng năm

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Menu

Page loaded in 3.13 seconds!