Cấp giấy phép xây dựng


Câu hỏi: Mã số câu hỏi: DTXD1

Lô đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, theo đó mặt trước lô đất quay ra ngõ nhỏ. Bây giờ nhà nước làm đường to chạy qua mặt sau lô đất. Vậy tôi có được cấp phép xây dựng quay ra mặt sau đường to không. Tư vấn giúp tôi nhé.

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Dựa trên sự hiểu biết của mình, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý

- Luật Xây dựng 2014

2. Nội dung tư vấn

Theo quy định tại Điều 91, Luật Xây dựng 2014 Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình trong đô thị

“1. Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đối với công trình xây dựng ở khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

2. Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

3. Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thuỷ lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hoá, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh.

4. Thiết kế xây dựng công trình đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Điều 82 của Luật này.

5. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng phù hợp với từng loại giấy phép theo quy định tại các điều 95, 96 và 97 của Luật này.”

Theo thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi hiểu rằng nhà bạn định xây trong khu vực đô thị. Vì vậy, nhà bạn xây phải đảm bảo theo quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đối với công trình xây dựng ở khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Do đó, bạn thực hiện theo quy định của nơi bạn có bất động sản.  

Gửi câu hỏi của bạnMenu

Page loaded in 0.05 seconds!