Thủ tục hành chính: Cấp Chứng chỉ an toàn cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt - Bộ Giao thông vận tải

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Chứng chỉ an toàn cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt - Bộ Giao thông vận tải

Số hồ sơ: B-BGT-BS18-SĐ
Cơ quan hành chính: Bộ Giao thông vận tải
Lĩnh vực: Đường sắt
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đường sắt Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Vận tải pháp chế - Cục Đường sắt Việt Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại Cục Đường sắt Việt Nam; hoặc
- Thông qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ an toàn
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp Chứng chỉ an toàn cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt - Bộ Giao thông vận tải

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Nộp hồ sơ TTHC: Doanh nghiệp xin cấp chứng chỉ an toàn gửi hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ an toàn đến Cục Đường sắt Việt Nam
Giải quyết TTHC: - Cục Đường sắt Việt Nam tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ. Nếu hồ sơ không đúng quy định thì trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cục Đường sắt Việt Nam thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ.
- Căn cứ vào các điều kiện cấp chứng chỉ an toàn, Cục Đường sắt Việt Nam cấp chứng chỉ an toàn cho doanh nghiệp
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
Về cơ sở vật chất, kỹ thuật
- Phương tiện giao thông đường sắt của doanh nghiệp hoặc do doanh nghiệp đi thuê phải phù hợp với kết cấu hạ tầng đường sắt và có đủ giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt; giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường còn hiệu lực;
- Bố trí được phòng bán vé, phòng đợi tàu, ke khách, ke hàng, bãi hàng và các trang thiết bị đủ tiêu chuẩn để phục vụ công tác vận chuyển hành khách, hàng hoá, hành lý, bao gửi
Về nhân lực
- Phải có một lãnh đạo doanh nghiệp phụ trách công tác an toàn có trình độ đại học về chuyên ngành vận tải đường sắt và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm quản lý về vận tải đường sắt;
- Các nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu phải có bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với chức danh, có đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định của pháp luật về lao động và được huấn luyện nghiệp vụ an toàn lao động theo quy định
Về tổ chức vận tải
- Doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt phải có các phương án sau đây:
+ Phương án tổ chức chạy tàu với hành trình chạy tàu đã đăng ký, bảo đảm đúng biểu đồ chạy tàu đã công bố;
+ Phương án sắp xếp bố trí nhân lực phục vụ trên tàu khách, tàu hàng, nhân lực ở ga phù hợp với đặc điểm của đoàn tàu và của ga;
+ Phương án đảm bảo an toàn chạy tàu;
+ Phương án cứu viện, cứu nạn khi có tai nạn, sự cố

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp Chứng chỉ an toàn cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt - Bộ Giao thông vận tải

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ an toàn theo mẫu
Báo cáo thuyết minh các điều kiện được cấp chứng chỉ an toàn đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt theo quy định
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp Chứng chỉ an toàn cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt - Bộ Giao thông vận tải

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp Chứng chỉ an toàn cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt - Bộ Giao thông vận tải

Thủ tục hành chính liên quan Cấp Chứng chỉ an toàn cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt - Bộ Giao thông vận tải

Menu