Thủ tục hành chính: Cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, mua bán thuốc thú y và dịch vụ thú y thủy sản - Khánh Hòa

Thông tin thủ tục hành chính Cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, mua bán thuốc thú y và dịch vụ thú y thủy sản - Khánh Hòa

Số hồ sơ: T-KHA-084531-TT
Cơ quan hành chính: Khánh Hòa
Lĩnh vực: Chăn nuôi, thú y, Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Khai thác - Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Khánh Hòa
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Khai thác - Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Khánh Hòa
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, mua bán thuốc thú y và dịch vụ thú y thủy sản - Khánh Hòa

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, số 07 Âu Cơ, phường Phước Tân, Nha Trang
Bước 3: Chi cục Khai thác - Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tiếp nhận hồ sơ và Kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh và dịch vụ thú y thủy sản; xử lý hồ sơ
Bước 4: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận một cửa của Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Khánh Hòa, số 07 Âu Cơ, phường Phước Tân, Nha Trang
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
Đối với dịch vụ thú y thủy sản: phải có bằng đại học chuyên ngành thú y hoặc đại học nuôi trồng thủy sản trở lên; đồng thời phải có giấy chứng nhận đã qua lớp tập huấn về bệnh động vật thủy sản do cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cấp
Đối với mua bán thuốc thú y thủy sản: phải có bằng trung cấp thú y hoặc trung cấp nuôi trồng thủy sản trở lên
Đối với sản xuất thuốc thú y thủy sản: phải có bằng đại học thuộc một trong các chuyên ngành: thú y, sinh học, hóa sinh, dược hoặc nuôi trồng thủy sản trở lên

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, mua bán thuốc thú y và dịch vụ thú y thủy sản - Khánh Hòa

Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu)
Bản sao văn bằng chuyên môn (có chứng thực)
+ Đối với sản xuất thuốc thú y thủy sản: Bằng Đại học thuộc một trong các chuyên ngành: thú y, sinh học, hóa sinh, dược hoặc nuôi trồng thủy sản trở lên.
+ Đối với mua bán thuốc thú y thủy sản: Bằng trung cấp thú y hoặc trung cấp nuôi trồng thủy sản trở lên.
+ Đối với dịch vụ thú y thủy sản: Bằng đại học chuyên ngành thú y hoặc đại học nuôi trồng thủy sản trở lên; đồng thời phải có giấy chứng nhận đã qua lớp tập huấn về bệnh động vật thủy sản do cơ quan đơn vị có thẩm quyền cấp.
Giấy chứng nhận sức khỏe (theo quy định)
Biên lai thu lệ phí
Số bộ hồ sơ: 2 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, mua bán thuốc thú y và dịch vụ thú y thủy sản - Khánh Hòa

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, mua bán thuốc thú y và dịch vụ thú y thủy sản - Khánh Hòa

Thủ tục hành chính liên quan Cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, mua bán thuốc thú y và dịch vụ thú y thủy sản - Khánh Hòa

Menu

Page loaded in 2.03 seconds!