Thủ tục hành chính: Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản - Hà Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản - Hà Giang

Số hồ sơ: T-HGI-141635-TT
Cơ quan hành chính: Hà Giang
Lĩnh vực: Kinh doanh bất động sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây Dựng
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây Dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Khi đó nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Thời hạn giải quyết không quá 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản - Hà Giang

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu cần tiến hành các bước sau:
- Làm Đơn xin cấp chứng chỉ có dán ảnh 4 x 6 , xác nhận của Ủy ban nhân dân xó, phường, thị trấn nơi cư trú (hoặc cơ quan, đơn vị công tác) của người xin cấp chứng chỉ. (theo mẫu Phụ lục 06- Thông tư 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng);
- Chuẩn bị 02 ảnh mầu cỡ 3 x 4 cm, chụp trong năm xin cấp chứng chỉ.
- Công chứng chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đề nghị cấp chứng chỉ.
- Công chứng giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản.
- Tất cả các giấy tờ trên đựng trong túi hồ sơ và nộp tại bộ phận " giao dịch 1 cửa" Sở Xây dựng.

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản - Hà Giang

- Đơn xin cấp chứng chỉ có dán ảnh 4 x 6 và có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú (hoặc cơ quan, đơn vị công tác) của người xin cấp chứng chỉ.
- 02 ảnh mầu cỡ 3 x 4cm chụp trong năm xin cấp chứng chỉ;
- Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đề nghị cấp chứng chỉ;
- Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản - Hà Giang

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản - Hà Giang

Thủ tục hành chính liên quan Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản - Hà Giang

Thủ tục hành chính liên quan nội dung
1. Chứng thực bản sao từ bản chính bằng tiếng việt - Hà Giang

Menu