Thủ tục hành chính: Cấp đổi giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an cấp tỉnh - Tiền Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp đổi giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an cấp tỉnh - Tiền Giang

Số hồ sơ: T-TGG-BS167
Cơ quan hành chính: Tiền Giang
Lĩnh vực: An ninh, trật tự xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chính phủ; Bộ Công an.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Tiền Giang
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Tiền Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Tiền Giang
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày nếu nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp đổi giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an cấp tỉnh - Tiền Giang

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Các cơ quan, tổ chức sau đây đến nộp hồ sơ tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Tiền Giang
- Công an nhân dân
- Đội Công an cửa khẩu cảng Mỹ Tho.
- Đội kiểm tra của lực lượng quản lý thị trường.
- Ban, Đội bảo vệ chuyên trách của một số cơ quan, tổ chức nhà nước.
- Ban Bảo vệ dân phố hoặc tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh trật tự ở phường xã.
- Trường, Trung tâm huấn luyện tập võ thuật và thể thao của Nhà nước.
- Đội thi hành án.
- Tổ chức, cá nhân thi công xây dựng được sử dụng súng bắn đinh.
- Lực lượng Bảo vệ chuyên trách Ngân hàng thương mại cổ phần, các tổ chức tín dụng được thành lập theo quy định tại Nghị định số 73/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 của Chính phủ về hoạt động và tổ chức lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.
Bước 3: Tổ chức có giấy phép mua công cụ hỗ trợ sau khi mua tại nơi ghi trong giấy phép đem hoá đơn, chứng từ đến trụ sở Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Tiền Giang làm thủ tục cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ
* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì làm thủ tục viết giấy biên nhận và hẹn ngày trả cấp đổi giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ.
- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
- Người nộp hồ sơ: Nộp lệ phí và nhận giấy phép cấp đổi giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp đổi giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an cấp tỉnh - Tiền Giang

Văn bản đề nghị cấp đổi giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ;
Bản kê khai vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ;
Giấy phép sử dụng đã hết hạn;
Giấy giới thiệu;
Chứng minh nhân dân của người liên hệ.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp đổi giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an cấp tỉnh - Tiền Giang

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp đổi giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an cấp tỉnh - Tiền Giang

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Cấp đổi giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an cấp tỉnh - Tiền Giang

Menu

Page loaded in 2.02 seconds!