Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao thuộc thẩm quyền của Sở Y tế - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao thuộc thẩm quyền của Sở Y tế - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-BS123
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Kinh doanh có điều kiện, Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao thuộc thẩm quyền của Sở Y tế - Bình Phước

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh trong 10 nhóm thực phẩm có nguy cơ cao đến Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm mua hồ sơ và được hướng dẫn làm hồ sơ
Bước 2: Hoàn thiện hồ sơ, gửi Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm để kiểm tra hồ sơ
Bước 3: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thẩm định
Bước 4: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở đủ điều kiện

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao thuộc thẩm quyền của Sở Y tế - Bình Phước

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
Bản cam kết đảm bảo vệ sinh
Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh
Giấy chứng nhận tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm
Bản sao công chứng giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khoẻ (có kết quả soi phân) của chủ cơ sở kinh doanh
Đối với cơ sở đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm theo HACCP có bản sao có công chứng giấy chứng nhận HACCP
Số bộ hồ sơ: 2 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao thuộc thẩm quyền của Sở Y tế - Bình Phước

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao thuộc thẩm quyền của Sở Y tế - Bình Phước

Tên phí / lệ phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 250.000đ/ trường hợp cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phầm

Thủ tục hành chính liên quan Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao thuộc thẩm quyền của Sở Y tế - Bình Phước

Menu

Page loaded in 4.59 seconds!