Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp - Cà Mau

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp - Cà Mau

Số hồ sơ: T-CMU-195701-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực: Khoa học- Công nghệ, Sở hữu công nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ Cà Mau
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, Phòng Quản lý chuyên ngành
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức (Cá nhân) nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận “Một cửa” Sở Khoa học & Công nghệ. Bằng các hình thức sau:
+ Nộp trực tiếp
+ Nộp gián tiếp theo đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp - Cà Mau

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
Người có nhu cầu liên hệ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học – Công nghệ Cà Mau (số 263 đường Trần Hưng Đạo phường 5 thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau – Điện thoại: 07803815872-07803837128) để được hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, tết), cụ thể như sau:
- Buổi sáng: Từ 07 giờ đến 11 giờ
- Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ
Bước 2: Nộp hồ sơ
Người có nhu cầu trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở theo thời gian quy định như trên. Chuyên viên thụ lý hồ sơ thẩm tra tính pháp lý của hồ sơ:
- Nếu không đủ điều kiện cấp thì hướng dẫn cụ thể một lần để người có yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định
- Nếu đủ điều kiện thì nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn
Bước 3: Nhận kết quả
Theo thời gian được quy định trong phiếu hẹn, người nộp hồ sơ liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết để nhận kết quả
(Trường hợp tổ chức uỷ quyền cho người khác đi nhận kết qủa thì phải xuất trình giấy giới thiệu của Tổ chức đó)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
- Có ít nhất một giám định viên sở hữu trí tuệ
- Có trụ sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc
- Có nguồn cơ sở dữ liệu thông tin cần thiết để thực hiện hoạt động giám định

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp - Cà Mau

02 Tờ khai yêu cầu cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định, làm theo mẫu quy định tại Phụ lục III củaThông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27 tháng 3 năm 2009 và Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22 tháng 7 năm 2011
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ hoặc Giấy đăng ký hoạt động đối với tổ chức hành nghề luật sư (xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đã được chứng thực)
Bản sao Quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động giữa tổ chức và giám định viên sở hữu công nghiệp hoạt động cho tổ chức (xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đã được chứng thực)
Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp - Cà Mau

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai yêu cầu cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp
Tải về
1. Thông tư 01/2008/TT-BKHCN hướng dẫn cấp, thu hồi thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp - Cà Mau

Menu

Page loaded in 1.94 seconds!