Thủ tục hành chính: Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật trách nhiệm hữu hạn một trăm phần trăm vốn nước ngoài, công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh (sau đây gọi tắt là công ty luật nước ngoài) - Cà Mau

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật trách nhiệm hữu hạn một trăm phần trăm vốn nước ngoài, công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh (sau đây gọi tắt là công ty luật nước ngoài) - Cà Mau

Số hồ sơ: T-CMU-188239-TT
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực: Đăng ký kinh doanh, Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp Cà Mau
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Phòng Bổ trợ tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Giải quyết trong trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật trách nhiệm hữu hạn một trăm phần trăm vốn nước ngoài, công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh (sau đây gọi tắt là công ty luật nước ngoài) - Cà Mau

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:
Người có yêu cầu đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp (số 5-7-9 đường 1/5 khóm 7, phường 5 TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) để được hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, buổi sáng ngày thứ 7 (trừ ngày lễ), cụ thể như sau:
- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00” đến 11 giờ 00”.
- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00” đến 17 giờ 00”
Bước 2: Nộp hồ sơ:
Người có yêu cầu đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp vào thời gian và địa điểm (nêu trên).Cán bộ tiếp nhận hồ sơ thẩm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:
- Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì lập phiếu hướng dẫn một lần đầy đủ, rõ ràng từng loại giấy tờ cần bổ sung, cán bộ tiếp nhận hồ sơ ký, ghi rõ họ tên và giao cho đương sự để chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ đúng quy định.
- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, thu lệ phí và viết giấy hẹn
Bước 3: Nhận kết quả:
Người có yêu cầu đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp nhận kết quả theo phiếu hẹn
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
Trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập, chi nhánh, công ty luật nước ngoài phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi đặt trụ sở

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật trách nhiệm hữu hạn một trăm phần trăm vốn nước ngoài, công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh (sau đây gọi tắt là công ty luật nước ngoài) - Cà Mau

Bản sao Giấy phép thành lập công ty luật nước ngoài
Giấy tờ chứng minh về trụ sở
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật trách nhiệm hữu hạn một trăm phần trăm vốn nước ngoài, công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh (sau đây gọi tắt là công ty luật nước ngoài) - Cà Mau

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật trách nhiệm hữu hạn một trăm phần trăm vốn nước ngoài, công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh (sau đây gọi tắt là công ty luật nước ngoài) - Cà Mau

Tên phí / lệ phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký hoạt động cho Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp nhà nước 200.000 đồng/1 lần cấp 1. Nghị quyết 84/2006/NQ-HĐND về lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cà Mau do Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa VII, kỳ họp thứ 8 ban hành

Thủ tục hành chính liên quan Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật trách nhiệm hữu hạn một trăm phần trăm vốn nước ngoài, công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh (sau đây gọi tắt là công ty luật nước ngoài) - Cà Mau

Menu

Page loaded in 1.88 seconds!