Thủ tục hành chính: Cấp Giấy đăng ký hoạt động của công ty luật hợp danh hoặc công ty luật trách nhiệm hữu hạn (sau đây gọi tắt là công ty luật) - Cà Mau

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy đăng ký hoạt động của công ty luật hợp danh hoặc công ty luật trách nhiệm hữu hạn (sau đây gọi tắt là công ty luật) - Cà Mau

Số hồ sơ: T-CMU-188235-TT
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực: Đăng ký kinh doanh, Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả và Phòng Bổ trợ tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp Giấy đăng ký hoạt động của công ty luật hợp danh hoặc công ty luật trách nhiệm hữu hạn (sau đây gọi tắt là công ty luật) - Cà Mau

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
Công ty luật có nhu cầu đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp (số 5-7-9 đường 1/5, khóm 7, phường 5 TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) để được hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghĩ lễ), cụ thể như sau:
- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút
- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút
Bước 2: Nộp hồ sơ
Công ty luật nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp theo thời gian quy định trên. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ:
- Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì lập phiếu hướng dẫn một lần đầy đủ, rõ ràng từng loại giấy tờ cần bổ sung, công chức tiếp nhận hồ sơ ký, ghi rõ họ tên và giao cho đương sự để chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ đúng quy định
- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, thu lệ phí và viết giấy hẹn
Bước 3: Nhận kết quả
Công ty luật đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp nhận kết quả theo giấy hẹn

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp Giấy đăng ký hoạt động của công ty luật hợp danh hoặc công ty luật trách nhiệm hữu hạn (sau đây gọi tắt là công ty luật) - Cà Mau

Giấy đề nghị đăng ký hoạt động theo mẫu TP-LS-03, 04 (01 bản chính)
Dự thảo Điều lệ của Công ty luật, trường hợp Văn phòng luật sư áp dụng theo Điều lệ của Đoàn luật sư (01 bản chính)
Bản sao (kèm theo bản chính để đối chiếu): Chứng chỉ hành nghề luật sư, thẻ luật sư của luật sư thành lập hoặc tham gia thành lập Công ty luật (mỗi loại 01 bản)
Giấy tờ chứng minh về trụ sở của công ty luật (mỗi loại 01 bản)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp Giấy đăng ký hoạt động của công ty luật hợp danh hoặc công ty luật trách nhiệm hữu hạn (sau đây gọi tắt là công ty luật) - Cà Mau

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của Công ty luật hợp danh, Công ty trách nhịêm hữu hạn hai thành viên trở lên
Tải về
1. Thông tư 17/2011/TT-BTP hướng dẫn quy định của Luật sư, Nghị định hướng dẫn Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư do Bộ Tư pháp ban hành
Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư, Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Tải về
1. Thông tư 17/2011/TT-BTP hướng dẫn quy định của Luật sư, Nghị định hướng dẫn Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư do Bộ Tư pháp ban hành

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp Giấy đăng ký hoạt động của công ty luật hợp danh hoặc công ty luật trách nhiệm hữu hạn (sau đây gọi tắt là công ty luật) - Cà Mau

Menu

Page loaded in 2.34 seconds!