Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép cho người nước ngoài khám chữa bệnh y học cổ truyền tại Việt Nam - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép cho người nước ngoài khám chữa bệnh y học cổ truyền tại Việt Nam - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-BS122
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Kinh doanh có điều kiện, Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp giấy phép cho người nước ngoài khám chữa bệnh y học cổ truyền tại Việt Nam - Bình Phước

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Y tế
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: viết phiếu tiếp nhận hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: hướng dẫn người nộp bổ sung theo quy định
Bước 3: Thẩm định và giải quyết hồ sơ: nếu đảm bảo đủ điều kiện, Giám đốc Sở Y tế cấp Giấy phép; nếu hồ sơ không đủ điều kiện theo quy định, Sở Y tế thông báo bằng văn bản gửi cho cá nhân được biết
Bước 4: Nhận Giấy phép tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Y tế
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
Người nước ngoài trực tiếp khám, chữa bệnh nếu không biết tiếng Việt Nam thành thạo thì phải có phiên dịch đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều 22 của Nghị định số 103/2003/NĐ-CP
+ Có văn bằng chuyên môn hợp pháp do nước sở tại cấp
+ Có Chứng chỉ hành nghề hợp pháp hoặc Giấy xác nhận đã hành nghề trên 03 năm (tính đến thời điểm xin cấp phép) do nước sở tại cấp
+ Có đủ sức khỏe để hành nghề theo quy định
+ Có lý lịch tư pháp được cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại xác nhận mà không thuộc đối tượng quy định tại Điều 6 của Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân
+ Có Giấy phép lao động do cơ quan quản lý nhà nước về lao động của Việt Nam cấp
Thầy thuốc là người nước ngoài phải ghi đầy đủ tên bằng chữ nước ngoài, chữ phiên âm, riêng đối với thầy thuốc là người Trung Quốc thì phải có thêm tên gọi theo tiếng Việt Nam

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp giấy phép cho người nước ngoài khám chữa bệnh y học cổ truyền tại Việt Nam - Bình Phước

Văn bằng chuyên môn hợp pháp do nước sở tại cấp
Chứng chỉ hành nghề hợp pháp hoặc Giấy xác nhận đã hành nghề trên 03 năm (tính đến thời điểm xin cấp phép) do nước sở tại cấp
Lý lịch tư pháp được cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại xác nhận mà không thuộc đối tượng quy định tại Điều 6 của Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân
02 ảnh 4x 6
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp giấy phép cho người nước ngoài khám chữa bệnh y học cổ truyền tại Việt Nam - Bình Phước

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp giấy phép cho người nước ngoài khám chữa bệnh y học cổ truyền tại Việt Nam - Bình Phước

Thủ tục hành chính liên quan Cấp giấy phép cho người nước ngoài khám chữa bệnh y học cổ truyền tại Việt Nam - Bình Phước

Menu