Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép chuyển, mang ngoại tệ để trợ cấp cho thân nhân ở nước ngoài của người cư trú là công dân Việt Nam - Hòa Bình

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép chuyển, mang ngoại tệ để trợ cấp cho thân nhân ở nước ngoài của người cư trú là công dân Việt Nam - Hòa Bình

Số hồ sơ: T-HBI-044379-TT
Cơ quan hành chính: Hòa Bình
Lĩnh vực: Hoạt động tiền tệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp giấy phép chuyển, mang ngoại tệ để trợ cấp cho thân nhân ở nước ngoài của người cư trú là công dân Việt Nam - Hòa Bình

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân Việt nam có nhu cầu mang ngoại tệ từ mức phải khai báo Hải quan trở ên hoặc chuyển ngoại tệ để trợ cấp cho thân nhân đang ở nước ngoài được liên hệ với chi nhánh Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn để làm thủ tục chuyển, mang ngoại tệ
Bước 2: Liên hệ với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố đối với trường hợp xin chuyển, mang ngoại tệ từ mức phải khai báo Hải quan trở lên và trường hợp xin chuyển ngoại tệ để trợ cấp cho thân nhân ở nước ngoài dưới mức khai báo Hải quan
Bước 3: Kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố cấp phép cho công dân Việt Nam chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài. Trường hợp từ chối phải thông báo lý do từ chối cho người có yêu cầu biết

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp giấy phép chuyển, mang ngoại tệ để trợ cấp cho thân nhân ở nước ngoài của người cư trú là công dân Việt Nam - Hòa Bình

Đơn xin chuyển, mang ngoại tệ (theo mẫu)
Giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân
Giấy tờ chứng minh người hưởng trợ cấp đang ở nước ngoài
Bản sao giấy chứng minh thư nhân dân (đối với trường hợp xin chuyển ngoại tệ) hoặc bản sao hộ chiều (đối với trường hợp xin mang ngoại tệ)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp giấy phép chuyển, mang ngoại tệ để trợ cấp cho thân nhân ở nước ngoài của người cư trú là công dân Việt Nam - Hòa Bình

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài
Tải về

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp giấy phép chuyển, mang ngoại tệ để trợ cấp cho thân nhân ở nước ngoài của người cư trú là công dân Việt Nam - Hòa Bình

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Cấp giấy phép chuyển, mang ngoại tệ để trợ cấp cho thân nhân ở nước ngoài của người cư trú là công dân Việt Nam - Hòa Bình

Thủ tục hành chính liên quan Cấp giấy phép chuyển, mang ngoại tệ để trợ cấp cho thân nhân ở nước ngoài của người cư trú là công dân Việt Nam - Hòa Bình

Menu