Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh - Bạc Liêu

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh - Bạc Liêu

Số hồ sơ: T-BLI-139401-TT
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực: Thông tin – truyền thông, Xuất nhập khẩu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông hoặc thông qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông phải cấp giấy phép; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh - Bạc Liêu

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ quan, tổ chức và cá nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh đến Sở Thông tin và Truyền thông nơi đặt trụ sở hoặc nơi có cửa khẩu mà xuất bản phẩm được nhập khẩu.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, Sở Thông tin và Truyền thông (số 04, đường Phan Đình Phùng, Phường 3, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.
. Trường hợp không cấp Giấy phép, bên nhận phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; chiều từ 13 giờ đến 17 giờ), trừ ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định.
Bước 3: Nhận Giấy phép tại Bộ phận một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông (số 04, đường Phan Đình Phùng, Phường 3, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
+ Người nhận Giấy phép xuất trình giấy hẹn.
+ Công chức trao Giấy phép.
+ Thời gian trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; chiều từ 13 giờ đến 17 giờ), trừ ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định.

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh - Bạc Liêu

Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
Danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh - Bạc Liêu

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh - Bạc Liêu

Tên phí / lệ phí Mức phí Văn bản qui định
Chưa quy định

Menu

Page loaded in 2.51 seconds!