Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng tại Việt Nam - Sóc Trăng

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng tại Việt Nam - Sóc Trăng

Số hồ sơ: T-STG-026788-TT
Cơ quan hành chính: Sóc Trăng
Lĩnh vực: Đấu thầu, Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp Giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng tại Việt Nam - Sóc Trăng

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: - Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng (Số 12, Châu Văn Tiếp, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng)
* Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại theo đúng quy định.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 07giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ tất cả các ngày làm việc trong tuần, kể cả ngày thứ bảy (chủ nhật, ngày lễ nghỉ).
Bước 3: - Nhận kết quả tại: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Sở Xây dựng (Số 12, Châu Văn Tiếp, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) theo trình tự như sau:
+ Công chức trả kết quả kiểm tra và hướng dẫn nhà thầu xin cấp phép đến Bộ phận kế toán nhận phiếu nộp lệ phí và nộp lệ phí tại Văn phòng Sở Xây dựng.
+ Công chức trả kết quả kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu nhà thầu ký nhận, trao giấy phép cho nhà thầu.
* Thời gian trao trả kết quả: Sáng từ 07giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút, chiều từ 13giờ 30 phút đến 16 giờ tất cả các ngày làm việc trong tuần, kể cả ngày thứ bảy (chủ nhật, ngày lễ nghỉ).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
Đối với hồ sơ xin cấp giấy phép thầu phát sinh trong 3 năm liền kề thì hồ sơ chỉ bao gồm các tài liệu: Đơn xin cấp phép thầu (theo mẫu); Bản sao văn bản về kết quả đấu thầu hoặc quyết định chọn thầu hoặc hợp đồng giao nhận thầu hợp pháp; Hợp đồng liên doanh với nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam hoặc bản cam kết sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam để thực hiện công việc nhận thầu (đã có trong hồ sơ dự thầu)
Đơn xin cấp giấy phép thầu phải làm bằng tiếng Việt. Các giấy tờ, tài liệu khác của nước ngoài phải được hợp pháp hoá lãnh sự đối với trường hợp xin cấp giấy phép thầu lần đầu (trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác). Các giấy tờ, tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và bản dịch phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam
Trong mọi trường hợp được giao thầu (do thắng thầu thông qua đấu thầu hoặc được chọn thầu) nhà thầu nước ngoài phải liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc phải sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam (trừ trường hợp được Thủ tướng Chính phủ cho phép hoặc theo quy định của pháp luật Việt Nam)
Trường hợp đối với gói thầu thuộc đối tượng bắt buộc áp dụng theo quy định của pháp luật về đấu thầu của Việt Nam:
a) Đã trúng thầu hoặc được chọn thầu.
b) Đã có hợp đồng giao nhận thầu.
Trường hợp đối với gói thầu thuộc đối tượng không bắt buộc áp dụng theo quy định của pháp luật về đấu thầu của Việt Nam:
a) Đã trúng thầu hoặc được chọn thầu.
b) Đã có hợp đồng giao nhận thầu.
c) Có đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc nhận thầu theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp Giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng tại Việt Nam - Sóc Trăng

Đơn xin cấp phép thầu (theo mẫu)
Bản sao văn bản về kết quả đấu thầu hoặc quyết định chọn thầu hoặc hợp đồng giao nhận thầu hợp pháp
Bản sao Giấy phép thành lập và Điều lệ công ty (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức) và chứng chỉ hành nghề của nước, nơi mà thầu nước ngoài mang quốc tịch cấp
Biểu báo cáo kinh nghiệm hoạt động xây dựng liên quan đến công việc nhận thầu (theo mẫu) và báo cáo tài chính được kiểm toán trong 3 năm gần nhất (đối với trường hợp nhà thầu nhận thực hiện gói thầu thuộc đối tượng không bắt buộc phải áp dụng theo quy định của Pháp luật về đấu thầu của Việt Nam)
Hợp đồng liên doanh với nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam hoặc bản cam kết sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam để thực hiện công việc nhận thầu (đã có trong hồ sơ dự thầu)
Giấy ủy quyền hợp pháp đối với ngưòi không phải là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu
Số bộ hồ sơ: 3 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp Giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng tại Việt Nam - Sóc Trăng

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp Giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng tại Việt Nam - Sóc Trăng

Thủ tục hành chính liên quan Cấp Giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng tại Việt Nam - Sóc Trăng

Menu