Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi - Thái Bình

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi - Thái Bình

Số hồ sơ: T-TBH-016930-TT
Cơ quan hành chính: Thái Bình
Lĩnh vực: Nông nghiệp – Nông thôn, Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuỷ lợi
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi - Thái Bình

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, công dân đi thực hiện Thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định
Bước 2: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ về Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ
Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả
Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung
Bước 3: Tổ chức, công dân nhận kết quả theo giấy hẹn

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi - Thái Bình

Đơn xin cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi
Bản sao công chứng giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ cá thể
Bản đồ tỷ lệ 1/5000 khu vực xử lý nước thải, vị trí xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lơi
Hồ sơ thiết kế, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt
Báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với các trường hợp phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật); báo cáo phân tích chất lượng nước thải dự kiến xả vào hệ thống công trình thuỷ lợi; trường hợp đang xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi phải có báo cáo phân tích chất lượng nước thải của phòng thí nghiệm hoặc trung tâm kiểm định chất lượng nước đạt tiêu chuẩn từ cấp Bộ trở lên
Bản sao công chứng về giấy tờ quyền sử dụng đất khu vực đặt hệ thống xử lý nước thải
Văn bản đề nghị kèm theo báo cáo phân tích chất lượng nước của hệ thống công trình thuỷ lợi tại vị trí tiếp nhận nước ở thời điểm xin phép của tổ chức, cá nhân quản lý khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi - Thái Bình

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi - Thái Bình

Thủ tục hành chính liên quan Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi - Thái Bình

Menu