Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép xây dựng công trình trạm thu phát sóng thông tin di động ở các đô thị (trạm BTS loại 1) - Vĩnh Long

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng công trình trạm thu phát sóng thông tin di động ở các đô thị (trạm BTS loại 1) - Vĩnh Long

Số hồ sơ: T-VLG-BS19
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực: Viễn thông – Internet, Hạ tầng kỹ thuật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công Thương huyện hoặc Phòng Quản lý đô thị
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. (Khoản 12, Điều 1, Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng công trình trạm thu phát sóng thông tin di động ở các đô thị (trạm BTS loại 1) - Vĩnh Long

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đủ thì ra phiếu nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và giao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại
Bước 3: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố, thực hiện như sau:
+ Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại phiếu nhận hồ sơ và ký vào sổ trả kết quả.
+ Công chức trả kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trao cho người nhận.
+ Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ và từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (trừ các ngày nghỉ theo quy định).
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
+ Đảm bảo an toàn cho công trình, công trình lân cận;
+ Đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành, không gây ảnh hưởng tới môi trường, sức khỏe cho cộng đồng;
+ Đảm bảo tuân thủ quy hoạch xây dựng, kiến trúc, cảnh quan đô thị.

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng công trình trạm thu phát sóng thông tin di động ở các đô thị (trạm BTS loại 1) - Vĩnh Long

01 bản chính Đơn xin cấp giấy phép xây dựng sử dụng cho công trình trạm và cột ăngten xây dựng trên mặt đất – BTS loại 1 (theo mẫu)
01 bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm theo bản chính để kiểm tra đối chiếu) giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai (đúng mục đích sử dụng loại đất xây dựng công trình), như:
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (mua bán, cho, đổi, tặng, thừa kế…) và biên lai thuế trước bạ sang tên, thuế chuyển quyền sử dụng đất hoặc thuế thu nhập do chuyển quyền sử dụng đất (nếu tổ chức chuyển nhượng); kèm theo bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên chủ cũ;
- Hợp đồng thuê đất;
- Quyết định giao quyền sử dụng đất của cấp thẩm quyền;
- Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất kèm theo trích lục bản đồ thửa đất do cơ quan Tài nguyên và Môi trường có thẩm quyền cấp (nếu không có một trong các giấy tờ trên);
* Trường hợp trong các giấy tờ nêu trên chưa ghi kích thước các cạnh thửa đất, phải nộp thêm bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm theo bản chính để kiểm tra đối chiếu) trích lục bản đồ ghi rõ kích thước thửa đất (đối với trường hợp công trình xây dựng trùng với ranh đất)
02 bộ bản chính bản vẽ thiết kế đã được thẩm định theo quy định bao gồm bản vẽ mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng, mặt cắt móng của công trình; sơ đồ đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng công trình trạm thu phát sóng thông tin di động ở các đô thị (trạm BTS loại 1) - Vĩnh Long

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp giấy phép xây dựng sử dụng cho công trình trạm và cột ăngten xây dựng trên mặt đất – BTS loại 1 mẫu Phụ lục số 7
Tải về
1. Quyết định 16/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 21/2008/QĐ-UBND Quy định về thủ tục cấp giấy phép xây dựng và phân cấp cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng công trình trạm thu phát sóng thông tin di động ở các đô thị (trạm BTS loại 1) - Vĩnh Long

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng công trình trạm thu phát sóng thông tin di động ở các đô thị (trạm BTS loại 1) - Vĩnh Long

Văn bản căn cứ pháp lý
1. Thông tư liên tịch 12/2007/TTLT-BXD-BTTTT hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị do Bộ Xây dựng và Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
2. Nghị định 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
3. Thông tư 03/2009/TT-BXD quy định chi tiết một số nội dung Nghị định 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành
4. Quyết định 21/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về thủ tục cấp giấy phép xây dựng và phân cấp cấp giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành
5. Nghị quyết 47/2007/NQ-HĐND phê chuẩn về phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa VII, kỳ họp thứ 9 ban hành
6. Nghị định 83/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
7. Quyết định 16/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 21/2008/QĐ-UBND Quy định về thủ tục cấp giấy phép xây dựng và phân cấp cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

Thủ tục hành chính liên quan Cấp giấy phép xây dựng công trình trạm thu phát sóng thông tin di động ở các đô thị (trạm BTS loại 1) - Vĩnh Long

Menu

Page loaded in 2.25 seconds!