Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép xây dựng công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ - Nam Định

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy phép xây dựng công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ - Nam Định

Số hồ sơ: T-NDH-080370-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực: Đường bộ, Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công thương - Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Quản lý đô thị Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp Giấy phép xây dựng công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ - Nam Định

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức xin cấp giấy phép xây dựng công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: - Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính “một cửa” - Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Công chức tiếp nhận và kiểm tra các điều kiện, xác minh tính hợp lệ hợp pháp của hồ sơ,kiểm tra thực tế, lập biên bản kiểm tra.
- Công chức thẩm định hồ sơ thủ tục lập báo cáo và soạn thảo giấy phép xây dựng công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ.
- Ủy ban nhân dân cấp huyện duyệt hồ sơ.
Bước 3: Tổ chức nhận giấy phép tại Trung tâm giao dịch hành chính “Một cửa”

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp Giấy phép xây dựng công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ - Nam Định

Đơn xin phép thi công hạng mục liên quan đến an toàn giao thông, công trình đường bộ, hành lang an toàn đường bộ kèm theo phương án thi công bảo đảm an toàn giao thông, thời gian thi công; Bản cam kết tự di chuyển công trình khi ngành đường bộ có yêu cầu sử dụng và không đòi bồi thường (đối với các công trình thiết yếu)
Văn bản chấp thuận khi lập dự án và thiết kế của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền
Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế tổ chức thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt
Hợp đồng xây lắp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp Giấy phép xây dựng công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ - Nam Định

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp Giấy phép xây dựng công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ - Nam Định

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Cấp Giấy phép xây dựng công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ - Nam Định

Thủ tục hành chính liên quan Cấp Giấy phép xây dựng công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ - Nam Định

Menu