Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) loại 1 trên địa bàn thành phố Nha Trang - Khánh Hòa

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) loại 1 trên địa bàn thành phố Nha Trang - Khánh Hòa

Số hồ sơ: T-KHA-127035-TT
Cơ quan hành chính: Khánh Hòa
Lĩnh vực: Viễn thông – Internet, Hạ tầng kỹ thuật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng Khánh Hòa
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Khánh Hòa
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) loại 1 trên địa bàn thành phố Nha Trang - Khánh Hòa

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Khánh Hòa (Số 4 Phan Chu Trinh, Nha Trang, Khánh Hòa).
Thời gian nộp hồ sơ : thứ 3, thứ 4, thứ 5 và sáng thứ 7.
Bước 3: Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, cấp giấy phép xây dựng cho tổ chức, doanh nghiệp
Bước 4: Nhận giấy phép tại Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Khánh Hòa).
Thời gian nhận giấy phép: thứ 3, thứ 4, thứ 5 và sáng thứ 7.

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) loại 1 trên địa bàn thành phố Nha Trang - Khánh Hòa

Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu)
Chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh
Hồ sơ thiết kế cơ sở kèm theo Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của cấp có thẩm quyền, Dự án đầu tư kèm Quyết định phê duyệt dự án đầu tư của chủ đầu tư (đối với công trình thuộc diện phải lập dự án đầu tư); Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật kèm theo Quyết định phê duyệt của chủ đầu tư (đối với công trình chỉ lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật)
Ý kiến chuyên môn của Sở Thông tin và Truyền thông về sự phù hợp với quy hoạch ngành, giải pháp kỹ thuật (đối với công trình chỉ lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật)
Một bản sao hợp lệ giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế (chủ đầu tư công trình)
Một bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất; quyền sở hữu công trình do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp
Bản vẽ thiết kế thi công được duyệt kèm theo quyết định phê duyệt của chủ đầu tư
Giấy đăng ký kinh doanh của tổ chức tư vấn thiết kế; chứng chỉ hành nghề của các chủ trì thiết kế, chủ nhiệm khảo sát (nếu công trình phải có khảo sát địa chất)
Báo cáo thẩm tra hồ sơ thiết kế, giấy đăng ký kinh doanh của tổ chức tư vấn thẩm tra; chứng chỉ hành nghề của các cá nhân tham gia thẩm tra
Bản vẽ xin phép xây dựng (02 bộ), nội dung thể hiện: Bản vẽ vị trí khu đất xây dựng (kèm theo bảng thống kê tọa độ quốc gia VN-2000), bản vẽ mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình, mặt bằng móng của công trình, sơ đồ đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) loại 1 trên địa bàn thành phố Nha Trang - Khánh Hòa

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) loại 1 trên địa bàn thành phố Nha Trang - Khánh Hòa

Tên phí / lệ phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí giấy phép xây dựng 100.000 đồng/giấy phép 1. Thông tư 03/2001/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng do Bộ tài chính ban hành

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) loại 1 trên địa bàn thành phố Nha Trang - Khánh Hòa

Menu

Page loaded in 2.32 seconds!