Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) loại 2, cấp đặc biệt và cấp I - Tây Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) loại 2, cấp đặc biệt và cấp I - Tây Ninh

Số hồ sơ: T-TNI-142493-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực: Viễn thông – Internet, Hạ tầng kỹ thuật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng Tây Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Tây Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp Giấy phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) loại 2, cấp đặc biệt và cấp I - Tây Ninh

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phân tiếp nhận và giao trả kết quả thuộc Sở Xây dựng Tây Ninh; địa chỉ: 314 đường Cách mạng tháng tám, phường 3, thị xă Tây Ninh
Bước 3: Bộ phân tiếp nhận và giao trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ th́ hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức bổ sung.
+ Nếu hồ sơ hợp lệ th́ tiếp nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả.
Bước 4: Hoàn trả hồ sơ tại bộ phân tiếp nhận và giao trả kết quả thuộc Sở Xây dựng Tây Ninh; địa chỉ: 314 đường Cách mạng tháng tám, phường 3, thị xã Tây Ninh

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp Giấy phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) loại 2, cấp đặc biệt và cấp I - Tây Ninh

Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng
Hợp đồng thuê mặt bằng đặt trạm với chủ công trình
Hồ sơ thiết kế đã được thẩm định (hoặc thẩm tra) theo quy định bao gồm: bản vẽ sơ đồ vị trí công trình, mặt bằng liên kết, mặt cắt, mặt đứng điển hình; sơ đồ đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước của trạm và cột ăng ten lắp đặt vào công trình.
Nếu chiều cao công trình trên 45m phải có ý kiến thỏa thuận của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh bằng văn bản.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp Giấy phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) loại 2, cấp đặc biệt và cấp I - Tây Ninh

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp Giấy phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) loại 2, cấp đặc biệt và cấp I - Tây Ninh

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Cấp Giấy phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) loại 2, cấp đặc biệt và cấp I - Tây Ninh

Thủ tục hành chính liên quan Cấp Giấy phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) loại 2, cấp đặc biệt và cấp I - Tây Ninh

Menu

Page loaded in 1.95 seconds!