Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) loại 2 trong các khu công nghiệp Bình Dương - Bình Dương

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) loại 2 trong các khu công nghiệp Bình Dương - Bình Dương

Số hồ sơ: T-BDU-128539-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực: Viễn thông – Internet, Hạ tầng kỹ thuật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan Công An, Quân sự
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) loại 2 trong các khu công nghiệp Bình Dương - Bình Dương

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thiết kế cơ sở đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương, Địa chỉ: Số 5 đường Quang Trung, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.để lấy Đơn xin cấp phép xây dựng trạm BTS hoặc tải Đơn xin cấp phép xây dựng trạm BTS (Phụ lục 2 của Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT) từ trang web của Bộ Thông tin và Truyền thông (www.mic.gov.vn)về để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu
Bước 2: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ
Bước 3: Trường hợp nội dung hồ sơ đúng theo quy định, doanh nghiệp sẽ phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương đi kiểm tra thực địa công trình xây dựng. Trong trường hợp nội dung hồ sơ không đúng theo quy định, doanh nghiệp sẽ nhận văn bản yêu cầu bổ sung/chỉnh sửa 1 lần của Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương
Bước 4: Chủ đầu tư và đơn vị thi công thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về xử lý vi phạm hành chính nếu công trình xây dựng vi phạm
Bước 5: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận Giấy phép xây dựng
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
Văn bản chấp thuận của Cơ quan Công an
Văn bản chấp thuận của Cơ quan Quân sự
Văn bản chấp thuận của Sở Thông tin và Truyền thông

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) loại 2 trong các khu công nghiệp Bình Dương - Bình Dương

Đơn xin cấp phép xây dựng (theo mẫu)
Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận Quyền sở hữu công trình và Hợp đồng thuê đất (04 bản sao y của doanh nghiệp)
Hồ sơ thiết kế đã được thẩm định theo quy định bao gồm bản vẽ mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng móng của công trình; sơ đồ đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước (tối thiểu 04 bản chính)
Bản vẽ công trình nhà hiện hữu; cam kết của chủ đầu tư về khả năng chịu lực của công trình nhà hiện hữu khi lắp đặt ăng ten
Các biên lai đóng phạt vi phạm hành chính trong trường hợp công trình vi phạm (01 bản sao y của doanh nghiệp)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) loại 2 trong các khu công nghiệp Bình Dương - Bình Dương

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) loại 2 trong các khu công nghiệp Bình Dương - Bình Dương

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) loại 2 trong các khu công nghiệp Bình Dương - Bình Dương

Văn bản căn cứ pháp lý
1. Thông tư liên tịch 12/2007/TTLT-BXD-BTTTT hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị do Bộ Xây dựng và Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
2. Nghị định 16/2005/NĐ-CP về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
3. Nghị định 112/2006/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
4. Thông tư 02/2007/TT-BXD hướng dẫn về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Nghị định 16/2005/NĐ-CP và Nghị định 112/2006/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành
5. Nghị định 29/2008/NĐ-CP về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế
6. Quyết định 54/2005/QĐ-BTC về mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành
7. Quyết định 92/2007/QĐ-UBND về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành
8. Nghị quyết 08/2007/NQ-HĐND7 về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VII, kỳ họp thứ 8 ban hành
9. Quyết định 113/2007/QĐ-UBND về Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành
10. Quyết định 63/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng đối với công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành
Văn bản công bố thủ tục
1. Thông tư liên tịch 12/2007/TTLT-BXD-BTTTT hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị do Bộ Xây dựng và Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
2. Nghị định 16/2005/NĐ-CP về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
3. Nghị định 112/2006/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
4. Thông tư 02/2007/TT-BXD hướng dẫn về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Nghị định 16/2005/NĐ-CP và Nghị định 112/2006/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành
5. Nghị định 29/2008/NĐ-CP về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế
6. Quyết định 54/2005/QĐ-BTC về mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành
7. Quyết định 92/2007/QĐ-UBND về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành
8. Nghị quyết 08/2007/NQ-HĐND7 về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VII, kỳ họp thứ 8 ban hành
9. Quyết định 113/2007/QĐ-UBND về Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành
10. Quyết định 63/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng đối với công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

Menu

Page loaded in 2.05 seconds!