Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép xây dựng Trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) loại I - Bình Dương

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng Trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) loại I - Bình Dương

Số hồ sơ: T-BDU-115857-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực: Viễn thông – Internet, Hạ tầng kỹ thuật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Thông tin và Truyền thông; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện-thị
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Tối đa 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng Trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) loại I - Bình Dương

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức lấy mẫu đơn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng (Số 28 Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) hoặc tải trên mạng Internet www.binhduong.gov.vn về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu và chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng
Cán bộ tiếp nhận nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận nhận hồ sơ viết biên nhận hồ sơ (ghi rõ ngày đến nhận kết quả).
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hướng dẫn cá nhân, tổ chức làm lại hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu.
Bước 3: Tổ chức nộp hồ sơ đến Sở Xây dựng đi kiểm tra thực địa cùng cán bộ thụ lý hồ sơ và ký tên vào biên bản xác minh địa điểm xây dựng
Bước 4: Đến ngày hẹn tổ chức đem biên nhận hồ sơ đến nhận Giấy phép tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng, ký tên vào sổ giao nhận hồ sơ và nộp lệ phí theo quy định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
- Các công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa phải bảo đảm mật độ xây dựng, đất trồng cây xanh, nơi để các loại xe, không làm ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường;
- Công trình sửa chữa, cải tạo không được làm ảnh hưởng đến các công trình lân cận về kết cấu, khoảng cách đến các công trình xung quanh, cấp nước, thoát nước, thông gió, ánh sáng, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy, nổ;
- Bảo đảm khoảng cách theo quy định đối với công trình vệ sinh, kho chứa hóa chất độc hại, các công trình khác có khả năng gây ô nhiễm môi trường, không làm ảnh hưởng đến người sử dụng ở các công trình liền kề xung quanh.
- Khi xây dựng, cải tạo các đường phố phải xây dựng hệ thống tuy nen ngầm để lắp đặt đồng bộ hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật; cốt xây dựng mặt đường phải tuân theo cốt xây dựng của quy hoạch xây dựng và thiết kế đô thị.
- Đối với công trình nhà cao tầng cấp đặc biệt, cấp I phải có thiết kế tầng hầm, trừ các trường hợp khác có yêu cầu riêng về thiết kế tầng hầm.
- Phù hợp với quy hoạch xây dựng chi tiết được duyệt.
- Bảo đảm các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; thiết kế đô thị; các yêu cầu về an toàn đối với công trình xung quanh; bảo đảm hành lang bảo vệ các công trình giao thông, thuỷ lợi, đê điều, năng lượng, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa và khu vực bảo vệ các công trình khác theo quy định của pháp luật.

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng Trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) loại I - Bình Dương

Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu): bản chính
Bản sao hợp lệ giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật (kèm Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền- nếu có)
Hồ sơ khảo sát địa chất xây dựng công trình: bản chính
Báo cáo thẩm định thiết kế bản vẽ thi công của chủ đầu tư: bản chính
Hồ sơ thiết kế đã được thẩm định theo quy định bao gồm bản vẽ mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng móng của công trình; sơ đồ đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước
Hồ sơ khác: nếu có
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng Trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) loại I - Bình Dương

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (Sử dụng cho công trình trạm và cột ăng ten xây dựng trên mặt đất- BTS loại I)
Tải về

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng Trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) loại I - Bình Dương

Tên phí / lệ phí Mức phí Văn bản qui định
Cấp giấy phép xây dựng công trình 100.000 đồng/1 giấy phép (Một trăm ngàn đồng) 1. Quyết định 92/2007/QĐ-UBND về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng Trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) loại I - Bình Dương

Menu

Page loaded in 2.25 seconds!