Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) loại I - Long An

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) loại I - Long An

Số hồ sơ: T-LAN-226258-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực: Viễn thông – Internet, Hạ tầng kỹ thuật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện (thành phố: Phòng Quản lý đô thị)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) loại I - Long An

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính - Văn phòng HĐND - UBND huyện, thành phố
Bước 2: Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:
. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận (ghi rõ ngày đến nhận) trao cho người nộp
. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời
Bước 3: Thẩm định hồ sơ và trình lãnh đạo UBND huyện, thành phố xem xét, ký giấy phép
Bước 4: Nhận giấy phép xây dựng tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính - Văn phòng HĐND - UBND huyện, thành phố
* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, thứ Bảy chỉ tiếp nhận hồ sơ buổi sáng (trừ ngày nghỉ, ngày lễ)
. Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút
. Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) loại I - Long An

Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu)
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hoặc hợp đồng thuê đất, Quyết định giao đất của cơ quan nhà nước, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở) bản sao có chứng thực và trích lục (đo) bản đồ địa chính (trừ trường hợp trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã có sơ đồ thửa đất)
Hai bộ hồ sơ thiết kế đã được thẩm định theo quy định bao gồm bản vẽ mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng móng của công trình; sơ đồ đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) loại I - Long An

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp giấy phép xây dựng - sử dụng cho công trình trạm và cột ăng ten xây dựng trên mặt đất – BTS loại 1 (đính kèm)
Tải về
1. Thông tư liên tịch 12/2007/TTLT-BXD-BTTTT hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị do Bộ Xây dựng và Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) loại I - Long An

Tên phí / lệ phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp phép xây dựng 100.000 đồng/giấy phép 1. Quyết định 43/2012/QĐ-UBND về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) loại I - Long An

Thủ tục hành chính liên quan Cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) loại I - Long An

Menu

Page loaded in 2.13 seconds!