Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép xây dựng Trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTSI) loại I - Lai Châu

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng Trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTSI) loại I - Lai Châu

Số hồ sơ: T-LAC-075953-TT
Cơ quan hành chính: Lai Châu
Lĩnh vực: Viễn thông – Internet, Hạ tầng kỹ thuật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kiến trúc Quy hoạch xây dựng – Sở Xây dựng Lai Châu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” - Sở Xây dựng Lai Châu
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng Trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTSI) loại I - Lai Châu

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Chuẩn bị hồ sơ: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Nộp hồ sơ: - Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” - Sở Xây dựng Lai Châu
+ Điện thoại: 0231 3876 985; Fax: 0231 3876 985.
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, nghỉ).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp;
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.
Trả kết quả: - Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” - Sở Xây dựng Lai Châu
+ Điện thoại: 0231 3876 985; Fax: 0231 3876 985.
+ Thời gian nhận kết quả: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, nghỉ).
- Khi đến nhận kết quả người đến nhận phải mang theo giấy hẹn.
- Công chức trả kết quả viết phiếu thu nộp lệ phí theo quy định của Nhà nước và yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận.

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng Trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTSI) loại I - Lai Châu

Đơn xin cấp phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 1 của Thông tư số 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT
Bản sao hợp lệ giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật
Hồ sơ thiết kế (được thể hiện trên khổ giấy A3) đã được thẩm định theo quy định bao gồm bản vẽ mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình, mặt bằng móng công trình, sơ đồ đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước
Văn bản thoả thuận về sự phù hợp quy hoạch bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Lai Châu
Số bộ hồ sơ: 2 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng Trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTSI) loại I - Lai Châu

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng Trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTSI) loại I - Lai Châu

Tên phí / lệ phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép xây dựng 1. 1.000.000đ/ công trình đối với công trình có diện tích xây dựng từ 1000m2 sàn trở lên. 2. 700.000đ/ công trình đối với công trình có diện tích xây dựng từ 500 đến dưới 1000m2. 3. 500.000đ/ công trình đối với công trình có diện tích xây dựng từ 200 đến dưới 500m2. 4. 300.000đ/ công trình đối với công trình có diện tích xây dựng dưới 200m2. 1. Quyết định 55/2006/QĐ-UBND về danh mục, mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lai Châu do Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng Trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTSI) loại I - Lai Châu

Thủ tục hành chính liên quan Cấp giấy phép xây dựng Trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTSI) loại I - Lai Châu

Menu

Page loaded in 2.64 seconds!