Thủ tục hành chính: Cấp giấy xác nhận không có tiền án cho công dân Việt Nam đi lao động có thời hạn ở nước ngoài tại Công an tỉnh Bắc Kạn - Bắc Kạn

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy xác nhận không có tiền án cho công dân Việt Nam đi lao động có thời hạn ở nước ngoài tại Công an tỉnh Bắc Kạn - Bắc Kạn

Số hồ sơ: T-BKA-090740-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp, Lao động – Việc làm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Công an tỉnh Bắc Kạn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Hồ sơ Công an tỉnh Bắc Kạn
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hồ sơ Công an tỉnh Bắc Kạn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Hồ sơ cảnh sát, Bộ Công an; Phòng Hồ sơ Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; - Trường hợp phải xác minh ở Bộ Công an hoặc ở tỉnh khác: Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp giấy xác nhận không có tiền án cho công dân Việt Nam đi lao động có thời hạn ở nước ngoài tại Công an tỉnh Bắc Kạn - Bắc Kạn

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Đến nộp hồ sơ tại trụ sở Công an tỉnh; khi đi mang theo Chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu để đối chiếu.
* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì thu lệ phí và viết giấy biên nhận trao cho người nộp.
- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần
Bước 3: Nhận giấy xác nhận: Người nhận đưa giấy biên nhận, cán bộ trả kết quả kiểm tra và yêu cầu ký nhận, trả giấy xác nhận không có tiền án cho người đến nhận kết quả.
- Địa điểm nhận kết quả: Trụ sở Công an tỉnh.
- Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp giấy xác nhận không có tiền án cho công dân Việt Nam đi lao động có thời hạn ở nước ngoài tại Công an tỉnh Bắc Kạn - Bắc Kạn

Đơn đề nghị cấp giấy xác nhận không có tiền án. Nếu trường hợp uỷ quyền phải có đơn xác nhận của chính quyền phường, xã, thị trấn nơi cư trú
Bản sao giấy Chứng minh nhân dân
Bản sao hộ khẩu
Nếu xin cấp lại giấy xác nhận không có tiền án(do quá hạn), phải kèm theo giấy xác nhận không có tiền án đã cấp lần trước
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp giấy xác nhận không có tiền án cho công dân Việt Nam đi lao động có thời hạn ở nước ngoài tại Công an tỉnh Bắc Kạn - Bắc Kạn

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị xác nhận tình trạng tiền án (mẫu 1a)
Tải về
Đơn đề nghị xác nhận tình trạng tiền án dùng cho trường hợp uỷ quyền (mẫu 1b)
Tải về

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp giấy xác nhận không có tiền án cho công dân Việt Nam đi lao động có thời hạn ở nước ngoài tại Công an tỉnh Bắc Kạn - Bắc Kạn

Thủ tục hành chính liên quan Cấp giấy xác nhận không có tiền án cho công dân Việt Nam đi lao động có thời hạn ở nước ngoài tại Công an tỉnh Bắc Kạn - Bắc Kạn

Menu

Page loaded in 2.34 seconds!