Thủ tục hành chính: Cấp lại chứng chỉ môi giới bất động sản - Ninh Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại chứng chỉ môi giới bất động sản - Ninh Thuận

Số hồ sơ: T-NTH-153980-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực: Kinh doanh bất động sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây Dựng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây Dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp lại chứng chỉ môi giới bất động sản - Ninh Thuận

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng
Bước 2: - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ: 1 (một) ngày;
- Chuyển phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản giải quyết: 6 (sáu) ngày.
+ Làm phiếu đề xuất giải quyết hồ sơ.
+ Dự thảo quyết định, in chứng chỉ;
- Trình Giám đốc Sở ký: 2 (hai) ngày.
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 1 (một) ngày

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp lại chứng chỉ môi giới bất động sản - Ninh Thuận

Người đã được cấp chứng chỉ môi giới bất động sản được đề nghị cấp lại chứng chỉ khi chứng chỉ cũ bị rách nát hoặc bị mất
- Đơn xin cấp lại chứng chỉ có dán ảnh.
- Chứng chỉ bị rách nát. Trường hợp bị mất chứng chỉ thì phải có giấy xác nhận của cơ quan đã cấp chứng chỉ nếu xin cấp lại chứng chỉ ở cơ quan khác.
- 2 ảnh màu cỡ 3x4cm chụp trong năm xin cấp lại chứng chỉ.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp lại chứng chỉ môi giới bất động sản - Ninh Thuận

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký cấp chứng chỉ môi giới bất động sản
Tải về

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp lại chứng chỉ môi giới bất động sản - Ninh Thuận

Tên phí / lệ phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 200.000 đồng/1 chứng chỉ

Thủ tục hành chính liên quan Cấp lại chứng chỉ môi giới bất động sản - Ninh Thuận

Thủ tục hành chính liên quan nội dung
1. Cấp mới chứng chỉ định giá bất động sản - Ninh Thuận

Menu