Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng chẩn trị (do bị mất) - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng chẩn trị (do bị mất) - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-148651-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Kinh doanh có điều kiện, Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng chẩn trị (do bị mất) - Bình Phước

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Y tế
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: viết phiếu tiếp nhận hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: hướng dẫn người nộp bổ sung theo quy định
Bước 3: Thẩm định và giải quyết hồ sơ: nếu đảm bảo đủ điều kiện, Giám đốc Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận; nếu hồ sơ không đủ điều kiện theo quy định, Sở Y tế thông báo bằng văn bản gửi cho cá nhân được biết
Bước 4: Nhận Giấy chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Y tế

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng chẩn trị (do bị mất) - Bình Phước

Đơn xin cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y học cổ truyền tư nhân
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng chẩn trị (do bị mất) - Bình Phước

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y học cổ truyền tư nhân
Tải về

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng chẩn trị (do bị mất) - Bình Phước

Tên phí / lệ phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề đối với cơ sở y tế tư nhân - Chẩn trị YHCT: 200.000 đ - Trung tâm kế thừa, ứng dụng y dược học cổ truyền: 400.000 đ- Cơ sở dịch vụ điều trị, điều dưỡng, phục hồi chức năng bằng phương pháp châm cứu, xoa bóp day ấn huyệt, dưỡng sinh, khí công, xông hơi thuốc của y học cổ truyền: 80.000đ.- Thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề đối với cơ sở kinh doanh thuốc thành phẩm y học cổ truyền; cơ sở kinh doanh thuốc phiến y học cổ truyền; cơ sở kinh doanh dược liệu chưa bào chế; đại lý bán thuốc thành phẩm y học cổ truyền: 240.000đ 1. Quyết định 59/2008/QĐ-BTC sửa đổi Quyết định 44/2005/QĐ-BTC về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng chẩn trị (do bị mất) - Bình Phước

Thủ tục hành chính liên quan Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng chẩn trị (do bị mất) - Bình Phước

Menu