Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy chứng nhận hành nghề y tư nhân do bị mất đối với các hình thức khám bệnh chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ bệnh viện) - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại giấy chứng nhận hành nghề y tư nhân do bị mất đối với các hình thức khám bệnh chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ bệnh viện) - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-223845-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Kinh doanh có điều kiện, Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Nộp trực tiếp: mang các giấy tờ có liên quan để đối chiếu tại Sở Y tế
- Nếu nộp bằng đường bưu điện hoặc uỷ quyền: thành phần hồ sơ theo quy định.
Thời hạn giải quyết: 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp pháp
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp lại giấy chứng nhận hành nghề y tư nhân do bị mất đối với các hình thức khám bệnh chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ bệnh viện) - Bình Phước

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Sở Y tế
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ
Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, hướng dẫn người nộp bổ sung theo quy định, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, viết phiếu tiếp nhận hồ sơ
Bước 3: Thẩm định và giải quyết hồ sơ
Nếu hồ sơ đảm bảo đủ điều kiện, Giám đốc Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận; nếu hồ sơ không đủ điều kiện theo quy định, Sở Y tế thông báo bằng văn bản gửi cho cá nhân được biết

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp lại giấy chứng nhận hành nghề y tư nhân do bị mất đối với các hình thức khám bệnh chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ bệnh viện) - Bình Phước

Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề (mẫu 01 - Phụ lục 02)
Hai ảnh 4 x 6 cm (được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp đơn)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp lại giấy chứng nhận hành nghề y tư nhân do bị mất đối với các hình thức khám bệnh chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ bệnh viện) - Bình Phước

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp lại giấy chứng nhận hành nghề y tư nhân do bị mất đối với các hình thức khám bệnh chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ bệnh viện) - Bình Phước

Tên phí / lệ phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề đối với cơ sở y tế tư nhân - Nhà Hộ sinh: 5.700.000đ/lần- Phòng khám:+ Đa khoa: 5.700.000đ/lần+ Chuyên khoa: 4.300.000đ/lần + Chẩn trị y học cổ truyền: 4.300.000đ/lần+ Trung tâm kế thừa, ứng dụng y dược học cổ truyền: 4.300.000đ/lần- Cơ sở dịch vụ y tế:+ Cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp: 4.300.000đ/lần+ Cơ sở phục hồi chức năng; phòng xét nghiệm, phòng thăm dò chức năng; Nhà hộ sinh: 4.300.000đ/lần+ Cơ sở giải phẫu thẩm mỹ: 4.300.000đ/lần+ Phòng răng và làm răng giả; cơ sở dịch vụ vận chuyển người bệnh trong nước và ra nước ngoài và các hình thức dịch vụ y tế khác: 4.300.000đ+ Cơ sở dịch vụ điều trị: 4.300.000đ 1. Thông tư 03/2013/TT-BTC quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y; cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Cấp lại giấy chứng nhận hành nghề y tư nhân do bị mất đối với các hình thức khám bệnh chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ bệnh viện) - Bình Phước

Văn bản căn cứ pháp lý
1. Quyết định 59/2008/QĐ-BTC sửa đổi Quyết định 44/2005/QĐ-BTC về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
2. Thông tư 41/2011/TT-BYT hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành
3. Quyết định 44/2005/QĐ-BTC về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành
4. Thông tư 03/2013/TT-BTC quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y; cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
5. Nghị định 87/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khám, chữa bệnh
6. Nghị quyết 40/2009/QH12 về chủ trương đầu tư dự án thủy điện Lai Châu do Quốc hội ban hành

Thủ tục hành chính liên quan Cấp lại giấy chứng nhận hành nghề y tư nhân do bị mất đối với các hình thức khám bệnh chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ bệnh viện) - Bình Phước

Menu