Thủ tục hành chính: Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với tổ chức Tín dụng nước ngoài - Hà Giang

Thông tin thủ tục hành chính Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với tổ chức Tín dụng nước ngoài - Hà Giang

Số hồ sơ: T-HGI-085605-TT
Cơ quan hành chính: Hà Giang
Lĩnh vực: Đăng ký kinh doanh, Tổ chức tín dụng phi ngân hàng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua mạng
Thời hạn giải quyết: Trong 60 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Vào sổ theo dõi
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với tổ chức Tín dụng nước ngoài - Hà Giang

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Các bước thực hiện đối với tổ chức Tín dụng: Người thành lập tổ chức tín dụng hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 71, Điều 72 Thông tư số 03/2007/TT – NHNN ngày 5/6/2007 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 22/2006/NĐ – CP ngày 28/2/2006 của Chính phủ về tổ chức hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam
Các bước thực hiện đối với cơ quan hành chính nhà nước: - Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét hồ sơ xin giải thể tổ chức tín dụng có vốn đầu tư nước ngoài và ghi vào sổ theo dõi.
- Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ.

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với tổ chức Tín dụng nước ngoài - Hà Giang

Trường hợp hết thời hạn hoạt động (trước khi hết thời hạn hoạt động ghi trong Giấy phép 60 ngày, tổ chức tín dụng nước ngoài không nộp hồ sơ xin gia hạn hoặc có nộp hồ sơ xin gia hạn nhưng không được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận):
+ Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu văn phòng đại diện tiến hành các thủ tục để chấm dứt hoạt động, đóng cửa văn phòng đại diện như trả giấy đăng ký hoạt động, nộp trả con dấu, thanh lý hợp đồng thuê trụ sở, và thanh toán các nghĩa vụ, khoản nợ khác (nếu có) với các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật.
+ Trên cơ sở văn phòng đại diện đã hoàn tất các nghĩa vụ, thủ tục nêu trên (có các văn bản liên quan chứng minh việc hoàn tất các nghĩa vụ, thủ tục), Ngân hàng Nhà nước ra quyết định đóng cửa, thu hồi Giấy phép của văn phòng đại diện.
Trường hợp tự nguyện chấm dứt hoạt động:
Trong trường hợp này tối thiểu 60 ngày trước ngày dự kiến chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện, tổ chức tín dụng nước ngoài phải có đơn đề nghị gửi Ngân hàng Nhà nước.
Trường hợp bị thu hồi Giấy phép
+ Sau khi bị thu hồi giấy phép, các tổ chức phải chấm dứt ngay các hoạt động ngân hàng.
+ Quyết định thu hồi giấy phép được Ngân hàng Nhà nước công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với tổ chức Tín dụng nước ngoài - Hà Giang

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với tổ chức Tín dụng nước ngoài - Hà Giang

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với tổ chức Tín dụng nước ngoài - Hà Giang

Thủ tục hành chính liên quan Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với tổ chức Tín dụng nước ngoài - Hà Giang

Menu