Thủ tục hành chính: Chấp thuận điểm đấu nối vào đường tỉnh đang khai thác - Bắc Giang

Thông tin thủ tục hành chính Chấp thuận điểm đấu nối vào đường tỉnh đang khai thác - Bắc Giang

Số hồ sơ: T-BGI-BS176
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải hoặc qua đường bưu chính.
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Chấp thuận điểm đấu nối vào đường tỉnh đang khai thác - Bắc Giang

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải, cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ, tiếp nhận và viết giấy hẹn.
- Địa chỉ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải, tầng 1, Tòa nhà khối cơ quan chuyên môn, Khu liên cơ quan, Quảng trường 3/2, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang;
- Điện thoại: (0240) 3555376;
- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 13h30' - 16h30'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Bước 2: Phòng Quản lý giao thông tổ chức thẩm tra hồ sơ liên quan đến đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh; Phòng Quản lý đầu tư xây dựng tổ chức thẩm tra hồ sơ liên quan đến đường đô thị và đường chuyên dùng trên địa bàn tỉnh.
Bước 3: Căn cứ kết quả thẩm định của Phòng Quản lý giao thông hoặc của Phòng Quản lý đầu tư xây dựng, Sở Giao thông vận tải có công văn trả lời.
Tổ chức đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết, xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả.
Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính (Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 13h30' - 16h30'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
Chủ sử dụng nút giao chịu trách nhiệm bảo trì nút giao đồng thời nộp 01 bộ hồ sơ hoàn công nút giao để cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền lưu trữ, bổ sung và cập nhật vào hồ sơ quản lý tuyến đường. Việc bảo dưỡng thường xuyên nút giao không phải đề nghị cấp phép thi công công trình nhưng phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tai nạn giao thông; khi sửa chữa định kỳ nút giao phải đề nghị cấp phép thi công công trình theo quy định.
Đấu nối đường nhánh vào đường tỉnh trong phạm vi đô thị thực hiện theo quy hoạch đô thị đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Đấu nối đường nhánh vào đường tỉnh ngoài phạm vi đô thị phải được cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền chấp thuận điểm đấu nối và cấp phép thi công theo quy định tại Điều 16 và Điều 17 Quy định này.
Dự án khu đô thị mới, khu, cụm công nghiệp, khu du lịch, khu dân cư, khu thương mại dịch vụ và các công trình khác dọc theo các tuyến: ĐT.292, ĐT.293, ĐT.295B, ĐT.296 và ĐT.398, Chủ đầu tư dự án chịu trách nhiệm xây dựng đường gom nằm ngoài hành lang an toàn đường bộ; trường hợp cần phải sử dụng đất dành cho đường bộ để làm đường đấu nối vào đường tỉnh thì phải thực hiện đúng vị trí điểm đấu nối trong Quy hoạch các điểm đấu nối được UBND tỉnh phê duyệt. Trong khi chưa phê duyệt Quy hoạch này, cho phép đấu nối tạm thời đường nhánh vào đường tỉnh. Thời hạn sử dụng điểm đấu nối tạm thời đến khi UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch các điểm đấu nối vào đường tỉnh; trường hợp sau thời hạn này, điểm đấu nối tạm thời không nằm trong Quy hoạch, chủ đầu tư dự án có trách nhiệm xóa bỏ điểm đấu nối tạm thời, hoàn trả hành lang an toàn đường bộ và thực hiện đấu nối theo đúng Quy hoạch được duyệt.
Thủ tục chấp thuận điểm đấu nối và cấp phép thi công đấu nối tạm thời đường nhánh vào đường tỉnh thực hiện theo quy định tại Điều 16 và Điều 17 Quy định này.
Nút giao của đường nhánh đấu nối vào đường tỉnh phải được thiết kế, thi công đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, an toàn giao thông và không ảnh hưởng đến sự bền vững của kết cấu công trình đường tỉnh đó.

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Chấp thuận điểm đấu nối vào đường tỉnh đang khai thác - Bắc Giang

Đơn đề nghị chấp thuận điểm đấu nối vào đường tỉnh đang khai thác (theo mẫu);
Bản sao các tài liệu liên quan: Quyết định giao đất, Giấy chứng nhận đầu tư, sơ đô khu đất được giao;
Bản vẽ bình đồ đoạn tuyến đường tỉnh có điểm đấu nối.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Chấp thuận điểm đấu nối vào đường tỉnh đang khai thác - Bắc Giang

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị chấp thuận điểm đấu nối đường nhánh đấu nối vào đường bộ
Tải về
1. Quyết định 124/2012/QĐ-UBND về Quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Chấp thuận điểm đấu nối vào đường tỉnh đang khai thác - Bắc Giang

Thủ tục hành chính liên quan Chấp thuận điểm đấu nối vào đường tỉnh đang khai thác - Bắc Giang

Menu

Page loaded in 2.19 seconds!