Thủ tục hành chính: Chứng thực hợp đồng thuê căn hộ chung cư - Lâm Đồng

Thông tin thủ tục hành chính Chứng thực hợp đồng thuê căn hộ chung cư - Lâm Đồng

Số hồ sơ: T-LDG-090640-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở, Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay trong ngày. Nếu nộp hồ sơ yêu cầu chứng thực sau ba (03) giờ chiều thì việc chứng thực được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo; trường hợp hợp đồng, văn bản có tình tiết phức tạp thì thời hạn chứng thực không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Hợp đồng thuê căn hộ chung cư được chứng thực
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Chứng thực hợp đồng thuê căn hộ chung cư - Lâm Đồng

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Công dân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp xã nơi có bất động sản
- Công dân xuất trình bản chính của giấy tờ đã nộp bản sao để đối chiếu
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn (nếu có); trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn công dân làm lại theo đúng quy định
- Thời gian tiếp nhận và giải quyết hồ sơ: Trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trừ các ngày nghỉ theo quy định
Bước 2: Công chức UBND cấp xã kiểm tra nội dung các giấy tờ liên quan và chứng thực; Trường hợp không thể chứng thực thì thông báo lý do cho công dân biết
Bước 3: - Công dân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp xã;
- Công dân đến nhận kết quả nộp lại giấy biên nhận nộp hồ sơ, nộp lệ phí theo quy định và nhận kết quả;
- Thời gian trả kết quả: Trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trừ các ngày nghỉ theo quy định

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Chứng thực hợp đồng thuê căn hộ chung cư - Lâm Đồng

Phiếu yêu cầu chứng thực
Hợp đồng thuê căn hộ chung cư (người yêu cầu chứng thực tự soạn thảo, hoặc yêu cầu UBND cấp xã soạn thảo) bảo đảm không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội
Bản sao giấy chứng minh nhân dân, hoặc hộ chiếu; bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện)
Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ chung cư
Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong căn hộ chung cư (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Chứng thực hợp đồng thuê căn hộ chung cư - Lâm Đồng

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Hợp đồng thuê căn hộ chung cư
Tải về
Phiếu yêu cầu chứng thực
Tải về

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Chứng thực hợp đồng thuê căn hộ chung cư - Lâm Đồng

Tên phí / lệ phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 50.000đ/trường hợp

Thủ tục hành chính liên quan Chứng thực hợp đồng thuê căn hộ chung cư - Lâm Đồng

Menu

Page loaded in 1.84 seconds!