Thủ tục hành chính: Chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Bến Tre

Thông tin thủ tục hành chính Chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Bến Tre

Số hồ sơ: T-BTR-234497-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực: Kinh doanh bất động sản, Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã (trừ các địa phương đã thực hiện việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, văn bản cho tổ chức hành nghề công chứng)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã
Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay trong ngày làm việc. Nếu nộp hồ sơ yêu cầu chứng thực sau ba (03) giờ chiều thì việc chứng thực được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp hợp đồng, văn bản có tình tiết phức tạp thì thời hạn chứng thực không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đã được chứng thực
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Bến Tre

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân cấp xã. Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:
- Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận giải quyết
- Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn đương sự bổ sung hồ sơ
Bước 3: Thực hiện việc chứng thực
Bước 4: Giao trả kết quả cho công dân và thu lệ phí theo quy định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
Các bên có liên quan trực tiếp đến tại Uỷ ban nhân dân cấp xã để thực hiện việc chứng thực

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Bến Tre

Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản (theo mẫu)
Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện)
Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận tài sản trên đất
Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (theo mẫu)
Tùy vào từng trường hợp cụ thể mà nộp thêm một số giấy tờ khác có liên quan như: Bản sao sổ hộ khẩu, di chúc, giấy chứng nhận kết hôn, giấy chứng tử,...
Lưu ý: Các loại giấy tờ đã nộp bản sao phải xuất trình bản chính để đối chiếu
Số bộ hồ sơ: 3 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Bến Tre

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Bến Tre

Thủ tục hành chính liên quan Chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Bến Tre

Menu

Page loaded in 2.39 seconds!