Thủ tục hành chính: Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp - Điện Biên

Thông tin thủ tục hành chính Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp - Điện Biên

Số hồ sơ: T-DBI-BS198
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp, Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp hoặc qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: 17 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định chuyển đổi
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp - Điện Biên

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Văn phòng giám định tư pháp có nhu cầu chuyển đổi loại hình hoạt động từ doanh nghiệp tư nhân sang công ty hợp danh và ngược lại phải có hồ sơ đề nghị chuyển đổi nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên (Số 19 - Tổ dân phố 28, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên, điện thoại: 0230.3838306)
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ tiếp nhận chuyển phòng chuyên môn xem xét giải quyết
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ
Bước 2: - Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phép chuyển đổi loại hình hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do
- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phép chuyển đổi loại hình hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do
Bước 3: Nhận kết quả từ UBND tỉnh trao cho người đại diện theo pháp luật của văn phòng giám định tư pháp chuyển đổi tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp - Điện Biên

Đơn đề nghị chuyển đổi
Đề án chuyển đổi loại hình hoạt động, trong đó nêu rõ lý do chuyển đổi, tình hình tổ chức và hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp tính đến ngày đề nghị chuyển, đổi, dự kiến về tổ chức, tên gọi, địa điểm đặt trụ sở, nhân sự, điều kiện vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định
Bản sao quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp là thành viên hợp danh của Văn phòng
Quyết định cho phép thành lập Văn phòng
Dự thảo Quy chế mới về tổ chức, hoạt động của Văn phòng
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp - Điện Biên

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp - Điện Biên

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp - Điện Biên

Menu

Page loaded in 2.07 seconds!