Thủ tục hành chính: Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-BS181
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Trà Vinh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Tối đa là 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản - Trà Vinh

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở hoặc qua trang web dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh, theo địa chỉ: tnmttravinh.gov.vn:8080/whome.
Bước 2: Tổ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì phát phiếu hướng dẫn.
+ Nếu hợp lệ thì nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý Tài nguyên và Biển thẩm định, kiểm tra, tham mưu Ban Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh.
Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở.
Lưu ý: Tổ chức, cá nhân khi đến nhận kết quả phải mang theo phiếu hẹn và nộp phí, lệ phí (nếu có).

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản - Trà Vinh

Đơn đề nghị chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản; hợp đồng chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản; báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đến thời điểm đề nghị chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (Bản chính).
Các văn bản chứng minh việc tổ chức, cá nhân chuyển nhượng đã hoàn thành nghĩa vụ quy định tại các điểm b, c, d và e khoản 2 Điều 42; khoản 3 Điều 43 Luật khoáng sản; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản; quyết định thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam trong trường hợp tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng là doanh nghiệp nước ngoài (Bản chính hoặc bản sao có chứng thực).
Số bộ hồ sơ: 2 bộ

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản - Trà Vinh

Tên phí / lệ phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, Lệ phí Mức thu theo Thông tư 129/2011 của Bộ Tài chính ngày 15/9/2011 của Bộ Tài chính về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản. 1. Thông tư 129/2011/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản do Bộ Tài chính ban hành

Menu