Thủ tục hành chính: Chuyển nơi hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp - Thanh Hoá

Thông tin thủ tục hành chính Chuyển nơi hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp - Thanh Hoá

Số hồ sơ: T-THA-208445-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách, Bảo hiểm xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Giới thiệu việc làm trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bảo hiểm xã hội tỉnh, Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi người lao động chuyển đến
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Đối với chuyển hưởng bảo hiểm thất nghiệp trước khi có quyết định hưởng: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy giới thiệu chuyển hưởng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Chuyển nơi hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp - Thanh Hoá

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Chuẩn bị hồ sơ: Cá nhân phải chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật
Tíếp nhận hồ sơ: 1. Địa điểm tiếp nhận:
Cá nhân có thể lựa chọn một trong các địa điểm sau của Trung tâm Giới thiệu việc làm Thanh Hóa thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để nộp hồ sơ:
a) Phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm Giới thiệu việc làm Thanh Hóa thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (số 56 Cửa Tả, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa)
b) Văn phòng đại diện Ngọc Lặc (Trụ sở đóng tại Trường Trung cấp nghề miền núi Thanh Hóa, xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa)
c) Văn phòng đại điện Vĩnh Lộc (Trụ sở đóng tại Trung tâm dạy nghề huyện Vĩnh Lộc, khu 3 thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa)
đ) Văn phòng đại diện Hà Trung (Trụ sở đóng tại Trung tâm giáo dục thường xuyên và dạy nghề huyện Hà Trung, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa)
e) Văn phòng đại diện Nông Cống (Trụ sở đóng tại Trung tâm dạy nghề huyện Nông Cống, xã Minh Thọ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa)
g) Văn phòng đại diện Thọ Xuân (Trụ sở đóng tại số nhà 187 Lê Lợi, khu 6 thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa)
2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định)
3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
a) Đối với cá nhân: Bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định
b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ:
- Hướng dẫn để cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định
- Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ, tài liệu cho cá nhân
Xử lý hồ sơ: 1. Chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp trước khi người lao động có Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp:
- Trung tâm Giới thiệu việc làm có trách nhiệm giới thiệu chuyển hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo đề nghị của người lao động và kèm theo đăng ký thất nghiệp của người lao động đó
- Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi tiếp nhận chuyển hưởng bảo hiểm thất nghiệp có trách nhiệm tiếp nhận và thực hiện các thủ tục theo quy định
2. Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp sau khi có Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp:
- Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có trách nhiệm giới thiệu chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đề nghị của người lao động (kèm theo bản Đăng ký thất nghiệp, quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, Đề nghị chuyển nơi hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp và các giấy tờ có liên quan của người lao động đó) và thông báo bằng văn bản với Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh về việc chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động đó
- Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi tiếp nhận chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp có trách nhiệm tiếp nhận và có văn bản đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp, kèm theo bản sao Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động; tiếp tục thực hiện các chế độ theo quy định cho người lao động
Trả kết quả: 1. Địa điểm trả: Tại đơn vị thuộc Trung tâm Giới thiệu việc làm Thanh Hóa - Nơi tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ
2. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định)

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Chuyển nơi hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp - Thanh Hoá

Chuyển hưởng bảo hiểm thất nghiệp trước khi có quyết định hưởng:
+ Đăng ký thất nghiệp: 01 bản chính
+ Đơn đề nghị chuyển nơi hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp (có mẫu): 01 bản chính
- Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp sau khi có Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp:
+ Đơn đề nghị chuyển nơi hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp (có mẫu): 01 bản chính
+ Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (bản sao) và bản sao các giấy tờ, hồ sơ có liên quan của người lao động: (01 bản chính)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Chuyển nơi hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp - Thanh Hoá

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị chuyển nơi hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp (Chuyển hưởng trong trường hợp sau khi có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp)
Tải về
1. Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 127/2008/NĐ-CP về hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Đơn đề nghị chuyển nơi hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp (Chuyển hưởng trong trường hợp trước khi nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp)
Tải về
1. Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 127/2008/NĐ-CP về hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Chuyển nơi hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp - Thanh Hoá

Thủ tục hành chính liên quan Chuyển nơi hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp - Thanh Hoá

Menu

Page loaded in 2.06 seconds!