Có được bồi thường về chi phí đầu tư trên mặt bằng thuê?


Câu hỏi: Mã số câu hỏi: DS286

thưa luật sư, tôi là thương binh hạng 4/4, có thuê 1 mặt bằng đất chợ của UBND xã từ năm 1999 đến năm 2017. nay đã hết hạn hợp đồng thì có được bồi thường về chi phí đầu tư như thế nào ạ?

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Dựa trên sự hiểu biết của mình, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý

- Bộ luật Dân sự 2015

2. Nội dung tư vấn 

Theo quy định tại Điều 8 Bộ luật Dân sự 2015 Căn cứ xác lập quyền dân sự

“Quyền dân sự được xác lập từ các căn cứ sau đây:

1. Hợp đồng.

………..”

 

Trong trường hợp của bạn, chúng tôi hiểu rằng bạn đã thuê mặt bằng không có tài sản trên đất. Do đó, trước tiên bạn xem lại các thỏa thuận trong hợp đồng có nói về việc bồi thường chi phí đã đầu tư khi hết hạn hợp đồng không nếu có các bên sẽ thực hiện theo thỏa thuận đã được ký kết. Trường hợp không có thỏa thuận thì về nguyên tắc, theo quy định tại Điều 13 Bộ luật Dân sự 2015 Bồi thường thiệt hại:

“Cá nhân, pháp nhân có quyền dân sự bị xâm phạm được bồi thường toàn bộ thiệt hại, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.”

Và cũng theo quy định tại Mục 5 Hợp đồng thuê tài sản và Mục 7 Hợp đồng về quyền sử dụng đất của Bộ luật Dân sự 2015 thì khi hết thời hạn thuê bên thuê phải trả lại tài sản thuê cho bên cho thuê trong tình trạng như khi nhận.

Như vậy, khi hết hạn hợp đồng bạn có nghĩa vụ tháo rỡ tài sản hình thành trên đất để hoàn trả lại mặt bằng như ban đầu cho UBND xã và không được chi trả chi phí tháo rỡ, chi phí đã đầu tư xây dựng.

Gửi câu hỏi của bạnMenu

Page loaded in 0.14 seconds!