Thủ tục hành chính: Đăng ký, bổ sung dấu nghiệp vụ - Ninh Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký, bổ sung dấu nghiệp vụ - Ninh Thuận

Số hồ sơ: T-NTH-145428-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực: Quản lý con dấu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc (kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Đăng ký, bổ sung dấu nghiệp vụ - Ninh Thuận

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận “ một cửa ”
Bước 2: Bộ phận “ một cửa ” tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, lập phiếu biên nhận và chuyển Phòng Kỹ thuật an toàn- Môi trường thẩm định
Bước 3: Trả kết quả cho tổ chức tại Bộ phận “ một cửa ”

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Đăng ký, bổ sung dấu nghiệp vụ - Ninh Thuận

Đơn đề nghị đăng ký bổ sung, sửa đổi dấu nghiệp vụ (theo mẫu)
Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đối với thương nhân hoạt động theo pháp luật về đầu tư tại Việt Nam)
Mẫu con dấu nghiệp vụ mà thương nhân dự định đăng ký bổ sung, sửa đổi (theo mẫu)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Đăng ký, bổ sung dấu nghiệp vụ - Ninh Thuận

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Đăng ký, bổ sung dấu nghiệp vụ - Ninh Thuận

Thủ tục hành chính liên quan Đăng ký, bổ sung dấu nghiệp vụ - Ninh Thuận

Menu