Thủ tục hành chính: Đăng ký cấp đổi, cấp lại giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá dưới 20 CV - Đà Nẵng

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký cấp đổi, cấp lại giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá dưới 20 CV - Đà Nẵng

Số hồ sơ: T-DNG-BS35
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Đăng ký cấp đổi, cấp lại giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá dưới 20 CV - Đà Nẵng

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ và chuyển sang Phòng Kinh tế
Bước 3: Chuyên viên kiểm tra hồ sơ; trường hợp nếu hồ sơ cần bổ sung thì trả lại Tổ một cửa hoặc liên hệ trực tiếp theo số điện thoại của tổ chức, cá nhân để hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ
Bước 4: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng và Uỷ ban nhân dân cấp huyện ký
Bước 5: Sau thời gian xử lý hồ sơ, chuyên viên trả hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để chuyển trả cho tổ chức, cá nhân
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
Không có

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Đăng ký cấp đổi, cấp lại giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá dưới 20 CV - Đà Nẵng

Tờ khai đăng ký tàu cá
Hợp đồng chuyển nhượng tài sản (có công chứng hoặc chứng thực); biên lai nộp lệ phí trước bạ máy, vỏ tàu (bản chính); bản chính Giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá hoặc Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (đối với trường hợp đổi chủ tàu)
Bản chính Giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá cũ (nếu đổi do rách, hư hỏng giấy chứng nhận) hoặc đơn báo mất Giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá có xác nhận của UBND phường hoặc cơ quan công an, biên phòng nơi bị mất (nếu cấp lại do bị mất giấy)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Đăng ký cấp đổi, cấp lại giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá dưới 20 CV - Đà Nẵng

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Đăng ký cấp đổi, cấp lại giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá dưới 20 CV - Đà Nẵng

Tên phí / lệ phí Mức phí Văn bản qui định
Không có

Menu