Thủ tục hành chính: Đăng ký cho thuê lại quyền sử dụng đất (đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhận nước ngoài) - Đồng Nai

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký cho thuê lại quyền sử dụng đất (đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhận nước ngoài) - Đồng Nai

Số hồ sơ: T-DNA-140950-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực: Bất động sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Đồng Nai thuộc Sở Tài nguyên và Môi Trường
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Đăng ký cho thuê lại quyền sử dụng đất (đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhận nước ngoài) - Đồng Nai

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường (Đường Đồng Khởi, Phường Tân Hiệp, Biên Hoà, Đồng Nai).
- Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân, tổ chức nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật.
- Viên chức tiếp nhận hồ sơ, có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì người nhận hồ sơ viết giấy hẹn lấy kết quả cho người nộp hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng 07h00 đến 11h30; chiều từ 13h30 đến 16h30 từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy nhận kết qủa từ 07h00 đến 11h30.
Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường (Đường Đồng Khởi, Phường Tân Hiệp, Biên Hoà, Đồng Nai)
- Cán bộ, viên chức trả kết qủa hồ sơ, viết phiếu thu và thu phí, lệ phí theo quy định (trong trường hợp nhận hộ phải có văn bản hoặc giấy uỷ quyền).
- Thời gian trả kết quả hồ sơ: Sáng 07h00 đến 11h30; chiều từ 13h30 đến 16h30 từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy trả kết quả từ 07h00 đến 11h30.

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Đăng ký cho thuê lại quyền sử dụng đất (đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhận nước ngoài) - Đồng Nai

Hợp đồng thuê, thuê lại quyền sử dụng đất
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có)
Tờ khai lệ phí trước bạ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Đăng ký cho thuê lại quyền sử dụng đất (đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhận nước ngoài) - Đồng Nai

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Đăng ký cho thuê lại quyền sử dụng đất (đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhận nước ngoài) - Đồng Nai

Tên phí / lệ phí Mức phí Văn bản qui định
lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 20.000đồng/giấy 1. Quyết định 55/2007/QĐ-UBND ban hành mức thu, mức trích, cơ quan thu và đối tượng miễn giảm phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Menu

Page loaded in 1.95 seconds!