Thủ tục hành chính: Đăng ký di chuyển đối với Quân nhân dự bị (QNDB) khi được gọi vào học tại các trường - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký di chuyển đối với Quân nhân dự bị (QNDB) khi được gọi vào học tại các trường - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS860
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Quân nhân, Dân quân
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp đến làm thủ tục đăng ký tại Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố
Thời hạn giải quyết: Trong ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy giới thiệu di chuyển Quân nhân dự bị Đăng ký di chuyển vào sổ đăng ký Quân nhân dự bị
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Đăng ký di chuyển đối với Quân nhân dự bị (QNDB) khi được gọi vào học tại các trường - Hà Nam

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Quân nhân dự bị khi được gọi vào học tại các trường: dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học phải đến Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố để chuyển giấy chứng nhận đăng ký Quân nhân dự bị đến trường quản lý và báo cáo Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố nơi nhà trường đặt trụ sở
Bước 2: Trong thời hạn 3 tháng sau khi tốt nghiệp, quân nhân dự bị phải chuyển giấy chứng nhận đăng ký quân nhân dự bị về nơi cư trú mới

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Đăng ký di chuyển đối với Quân nhân dự bị (QNDB) khi được gọi vào học tại các trường - Hà Nam

Giấy gọi nhập học vào các trường
Giấy giới thiệu di chuyển Quân nhân dự bị của cấp huyện
Giấy chứng nhận đăng ký Quân nhân dự bị
Sổ đăng ký Quân nhân dự bị
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Đăng ký di chuyển đối với Quân nhân dự bị (QNDB) khi được gọi vào học tại các trường - Hà Nam

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Đăng ký di chuyển đối với Quân nhân dự bị (QNDB) khi được gọi vào học tại các trường - Hà Nam

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Đăng ký di chuyển đối với Quân nhân dự bị (QNDB) khi được gọi vào học tại các trường - Hà Nam

Menu