Thủ tục hành chính: Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với tổ chức tín dụng nước ngoài - Vĩnh Long

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với tổ chức tín dụng nước ngoài - Vĩnh Long

Số hồ sơ: T-VLG-143137-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực: Đăng ký kinh doanh, Tổ chức tín dụng phi ngân hàng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thay đổi
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với tổ chức tín dụng nước ngoài - Vĩnh Long

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1,thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long)
Khi đến nộp hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của công ty phải nộp các giấy tờ sau đây:
• Thông báo lập địa điểm kinh doanh (phụ lục III-3)
• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhân cho người nộp.
o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.
Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thay đổi và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
Khi đến nhận kết quả, chủ doanh nghiệp (hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty) hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận
Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thay đổi từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với tổ chức tín dụng nước ngoài - Vĩnh Long

Thông báo lập địa điểm kinh doanh (phụ lục III-3)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với tổ chức tín dụng nước ngoài - Vĩnh Long

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với tổ chức tín dụng nước ngoài - Vĩnh Long

Tên phí / lệ phí Mức phí Văn bản qui định
Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 20.000đ/lần

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với tổ chức tín dụng nước ngoài - Vĩnh Long

Thủ tục hành chính liên quan Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với tổ chức tín dụng nước ngoài - Vĩnh Long

Menu