Thủ tục hành chính: Đăng ký lại tập sự hành nghề công chứng trong trường hợp tạm ngừng tập sự quá ba tháng - Cà Mau

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký lại tập sự hành nghề công chứng trong trường hợp tạm ngừng tập sự quá ba tháng - Cà Mau

Số hồ sơ: T-CMU-267554-TT
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và Phòng Bổ trợ tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định về việc đăng ký tập sự hành nghề công chứng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Đăng ký lại tập sự hành nghề công chứng trong trường hợp tạm ngừng tập sự quá ba tháng - Cà Mau

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.
Người có yêu cầu đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp (địa chỉ: số 07, đường số 12, khóm 8, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) để được hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, lễ), cụ thể như sau:
- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.
- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút
Bước 2: Nộp hồ sơ.
Người có yêu cầu đến nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp vào thời gian và địa điểm nêu trên. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ thẩm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:
- Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì lập phiếu hướng dẫn một lần đầy đủ, rõ ràng từng loại giấy tờ cần bổ sung, cán bộ tiếp nhận hồ sơ ký, ghi rõ họ tên và giao cho đương sự để chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ đúng quy định.
- Nếu hồ sơ đầy đủ hồ sơ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn
Bước 3: Nhận kết quả.
Người có yêu cầu đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp nhận kết quả theo phiếu hẹn

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Đăng ký lại tập sự hành nghề công chứng trong trường hợp tạm ngừng tập sự quá ba tháng - Cà Mau

Giấy đăng ký tập sự hành nghề công chứng (mẫu TP-TSCC-03)
Giấy xác nhận của tổ chức hành nghề công chứng về việc nhận tập sự hoặc hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 4 của Thông tư số 01/2014/TT-BTP ngày 03/01/2014 hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng
Bản sao Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề công chứng
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Đăng ký lại tập sự hành nghề công chứng trong trường hợp tạm ngừng tập sự quá ba tháng - Cà Mau

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đăng ký tập sự hành nghề công chứng
Tải về
1. Thông tư 01/2014/TT-BTP hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Đăng ký lại tập sự hành nghề công chứng trong trường hợp tạm ngừng tập sự quá ba tháng - Cà Mau

Tên phí / lệ phí Mức phí Văn bản qui định
Chưa quy định

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Đăng ký lại tập sự hành nghề công chứng trong trường hợp tạm ngừng tập sự quá ba tháng - Cà Mau

Menu

Page loaded in 2.23 seconds!