Thủ tục hành chính: Đăng ký lập ngân hàng liên doanh - Lâm Đồng

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký lập ngân hàng liên doanh - Lâm Đồng

Số hồ sơ: T-LDG-BS132
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Ngân hàng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Đăng ký lập ngân hàng liên doanh - Lâm Đồng

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Người thành lập ngân hàng liên doanh hoặc người đại diện theo ủy quyền chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo qui định nộp hồ sơ và lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng
- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ (là cán bộ của Phòng đăng ký kinh doanh trực tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính) kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, viết giấy biên nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả; trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ túc hồ sơ đầy đủ theo qui định
Bước 2: - Phòng đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc
- Đối với trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, Phòng đăng ký kinh doanh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản, thông báo ghi rõ lý do cho doanh nghiệp
Bước 3: - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng. Người đến nhận kết quả có trách nhiệm nộp lại phiếu tiếp nhận hồ sơ
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần (sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 1 giờ 30 phút đến 5 giờ, thứ bảy làm việc một buổi sáng)

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Đăng ký lập ngân hàng liên doanh - Lâm Đồng

Bản sao công chứng giấy phép hoạt động do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp
Bản chính văn bản cho phép đặt trụ sở ngân hàng liên doanh do UBND tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở cấp
Bản sao công chứng giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trụ sở
Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trụ sở chính
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Đăng ký lập ngân hàng liên doanh - Lâm Đồng

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Đăng ký lập ngân hàng liên doanh - Lâm Đồng

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Đăng ký lập ngân hàng liên doanh - Lâm Đồng

Menu

Page loaded in 1.93 seconds!