Thủ tục hành chính: Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại - Quảng Nam

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại - Quảng Nam

Số hồ sơ: T-QNA-070110-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực: Xúc tiến thương mại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương Quảng Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Quảng Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trước ngày 01 tháng 11 của năm trước năm tổ chức hội chợ triển lãm
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại - Quảng Nam

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 biểu mẫu này và nộp hồ sơ tại Sở Công Thương trước ngày 01 tháng 10 của năm trước năm tổ chức
Trường hợp đăng ký sau thời hạn trên thì phải đăng ký trước ngày khai mạc hội chợ, triển lãm thương mại chậm nhất 30 ngày đối với hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam hoặc 45 ngày đối với hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài
Bước 2: Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ: Kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu, bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ
Bước 3: Sở Công Thương tiến hành kiểm tra, thẩm định, phê duyệt (nếu hồ sơ không đây đủ điều kiện thì trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do)
Bước 4: Trả kết quả tại Bộ phận 1 cửa Sở Công Thương

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại - Quảng Nam

Văn bản đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại (theo mẫu)
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - đầu tư, Quyết định thành lập hoặc các quyết định khác có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật (Bản sao có công chứng)
Bằng chứng chứng minh chất lượng, danh hiệu của hàng hoá, dịch vụ tham gia hội chợ triển lãm thương mại hoặc uy tín, danh hiệu của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân tham gia hội chợ triển lãm thương mại phù hợp với tên, chủ đề của hội chợ triển lãm thương mại (nếu có)
Báo cáo kết quả hội chợ, triển lãm thương mại đã đăng ký và thực hiện (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại - Quảng Nam

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại - Quảng Nam

Thủ tục hành chính liên quan Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại - Quảng Nam

Menu

Page loaded in 2.39 seconds!