Thủ tục hành chính: Đề nghị cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm - Cà Mau

Thông tin thủ tục hành chính Đề nghị cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm - Cà Mau

Số hồ sơ: T-CMU-178613-TT
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực: Tài nguyên nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở và Phòng tài nguyên nước, Khoáng sản và Khí tượng thủy văn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan thụ lý hồ sơ hoặc gửi qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó thời gian thực hiện tại Sở Tài nguyên và Môi trường là 10 ngày và Ủy ban nhân dân tỉnh là 5 ngày)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Đề nghị cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm - Cà Mau

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên hệ với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (Số 69, đường Phan Ngọc Hiển, phường 6, thành phố Cà Mau) để được hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ), cụ thể như sau:
- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.
- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17giờ 00 phút
Bước 2: Nộp hồ sơ:
Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường theo thời gian quy định nêu trên. Cán bộ thụ lý hồ sơ thẩm tra tính pháp lý, tính kỹ thuật của hồ sơ:
- Nếu không đủ điều kiện thì lập phiếu chuyển đề nghị chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ đúng theo quy định. Trong trường hợp không cấp giấy phép thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
- Nếu đủ điều kiện thì tiếp nhận hồ sơ, thông báo cho tổ chức, cá nhân đóng phí thẩm định và viết phiếu hẹn.
Bước 3: Trả kết quả:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo phiếu hẹn.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
a) Đối với hành nghề khoan nước dưới đất quy mô nhỏ có lưu lượng dưới 200 m3/ngày:
- Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc các ngành địa chất, địa chất thủy văn, khoan và có ít nhất hai (02) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề; hoặc công nhân khoan có tay nghề bậc 3/7 hoặc tương đương trở lên và có ít nhất bốn (04) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề
- Đã trực tiếp tham gia thiết kế, lập báo cáo hoặc thi công khoan ít nhất năm (05) công trình thăm dò, khai thác nước dưới đất.”
b) Đối với hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa có lưu lượng từ 200m3 đến dưới 3000m3/ngày đêm:
- Phải có trình độ chuyên môn tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các ngành địa chất, địa chất thủy văn, khoan và có ít nhất ba (03) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề hoặc tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc các ngành địa chất, địa chất thủy văn, khoan và có ít nhất năm (05) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề
- Đã trực tiếp tham gia lập đề án, báo cáo thăm dò, thiết kế hệ thống giếng khai thác hoặc chỉ đạo thi công ít nhất năm (05) công trình thăm dò, khai thác nước dưới đất có lưu lượng từ 200m3/ngày đêm trở lên
- Người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật phải là người của tổ chức, cá nhân hành nghề hoặc có hợp đồng lao động với tổ chức, cá nhân hành nghề theo quy định của pháp luật về lao động. Trường hợp Hợp đồng lao động là loại xác định thời hạn thì tại thời điểm nộp hồ sơ, thời hạn hiệu lực của hợp đồng lao động phải còn ít nhất là mười hai (12) tháng
- Máy khoan và các thiết bị thi công khoan phải bảo đảm có tính năng kỹ thuật phù hợp, đáp ứng yêu cầu đối với quy mô hành nghề và an toàn lao động theo quy định hiện hành

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Đề nghị cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm - Cà Mau

Đơn đề nghị cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất (bản chính theo mẫu số 01a-M)
Quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy đăng ký hoạt động kinh doanh của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép (bản sao có chứng thực hoặc Bản sao chụp có xác nhận của cơ quan cấp, trường hợp chỉ có bản sao chụp thì phải kèm bản chính để đối chiếu)
Văn bằng, chứng chỉ của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật (bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp có xác nhận của cơ quan cấp, trường hợp chỉ có bản sao chụp thì phải kèm Bản chính để đối chiếu) và hợp đồng lao động đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép hợp đồng lao động với người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật
Bản khai kinh nghiệm chuyên môn trong hoạt động khoan thăm dò, khoan khai thác nước dưới đất của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép (bản chính theo mẫu số 01c)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Đề nghị cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm - Cà Mau

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Đề nghị cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm - Cà Mau

Tên phí / lệ phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định đề án, báo cáo khai thác - Hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất có quy mô lưu lượng dưới 200 m3/ngày đêm thu 500.000 đồng/01 hồ sơ- Hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất có quy mô lưu lượng từ 200 đến dưới 3.000m3/ngày đêm thu 700.000 đồng/01 hồ sơ 1. Nghị quyết 93/2007/NQ-HĐND về phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất do Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa VII, kỳ họp thứ 9 ban hành

Menu

Page loaded in 2.14 seconds!