Thủ tục hành chính: Đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập; phong và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt nam anh hùng” - Bến Tre

Thông tin thủ tục hành chính Đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập; phong và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt nam anh hùng” - Bến Tre

Số hồ sơ: T-BTR-117413-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách, Thi đua, khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch nước
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết:
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập; phong và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt nam anh hùng” - Bến Tre

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận hồ sơ từ Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố. Kiểm tra hồ sơ, vào sổ theo dõi đồng thời ra phiếu hẹn trả kết quả
Bước 2: Xem xét hồ sơ chuyển bộ phận chuyên môn. Bộ phận chuyên môn kiểm tra nội dung hồ sơ nếu hồ sơ hợp lệ thì ra quyết định trình các cấp lãnh đạo theo thẩm quyền phê duyệt. Ngược lại nếu nội dung hồ sơ không đầy đủ hoặc các giấy tờ không hợp lệ sở yêu cầu Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố bổ sung, xác minh lại các giấy tờ để hồ sơ hoàn chỉnh
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả về Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố.
Thời gian nhận hồ sơ: các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6).
Nơi nhận hồ sơ: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, số 73 đường 30/4, phường 3, Thành phố Bến Tre.

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập; phong và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt nam anh hùng” - Bến Tre

Bản khai đề nghị được tặng thưởng Huân chương độc lập
Bản khai đề nghị phong hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng"
Danh sách đề nghị của điạ phương
Biên bản xét của địa phương
Số bộ hồ sơ: 5 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập; phong và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt nam anh hùng” - Bến Tre

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập; phong và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt nam anh hùng” - Bến Tre

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập; phong và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt nam anh hùng” - Bến Tre

Thủ tục hành chính liên quan Đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập; phong và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt nam anh hùng” - Bến Tre

Menu

Page loaded in 2.66 seconds!