Được hưởng phụ cấp công tác lâu năm với mức như cũ hay cao hơn?


Câu hỏi: Mã số câu hỏi: LD424

Kính gửi hệ thống pháp luật Việt Nam! Tôi có điều thắc mắc chưa rõ xin nhờ pháp luật chỉ giúp để rõ hơn. Tôi tên Hữu, là giáo viên dạy cấp học THCS đến nay đã 10 năm. Từ trước đến giờ tôi đã công tác giảng dạy, tính đến thời điểm hiện tại đều công tác tại các xã thuộc vùng kinh tế xã hội đặc biệt khố khăn. Cụ thể từ 9/2006 đến 7/2010 công tác tại trường THCS Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, An Giang; từ 8/2010 đến nay công tác tại THCS Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Và được hưởng đầy đủ các khoảng phụ cấp thuộc chương trình của Chính phủ như nghị định 61, nghị định 116; và đã hưởng đủ 05 năm đối với nam theo quy định và trợ cấp ban đầu cho Gv là 4.000.000 khi mới nhận công tác. Hiện tại tôi còn được hưởng chế độ phụ cấp 70% . Nay vì lí do cấp thẩm quyền xét dôi dư viên chức ngành giáo dục, vì một số lí do của tiêu chí xét dôi dư nên tôi là người xét ở vị trí cuối cùng. Tôi được Phòng GD - ĐT huyện An Phú, An Giang " điều động" đến trường THCS Nhơn Hội, An Phú, An Giang cũng là trường, địa phương đang được hưởng các chế độ chính sách quy định vì địa phương này cũng thuộc vùng khó khăn . Như vậy tôi được điều động từ vùng có điều kiện kinh tế khó khăn đến vùng cũng có điều kiện kinh tế khó khăn. Vậy tôi xin hỏi, nếu đến công tác tại ngôi trường mới, địa phướng mới thì tôi sẽ được hưởng chế độ phụ cấp như thế nào, bao nhiêu phần trăm, hưởng y như múc hiện hưởng hay tăng lên? Và có được trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ bản theo quy định không? Trân trọng cảm ơn?

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Dựa trên sự hiểu biết của mình, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

2. Nội dung tư vấn

Theo quy định tại Điều 6 của Nghị định nêu trên về Trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng:

“Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 3 năm trở lên đối với nữ và từ 5 năm trở lên đối với nam được hưởng trợ cấp như sau:

1. Trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung;

2. Trường hợp có gia đình chuyển đi theo thì ngoài trợ cấp lần đầu, còn được trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình cùng đi và hưởng trợ cấp chuyển vùng bằng 12 tháng lương tối thiểu chung cho hộ gia đình;

3. Chỉ thực hiện một lần mức trợ cấp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này trong cả thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.”

Theo quy định này, trợ cấp lần đầu chỉ được hưởng một lần duy nhất cho cả thời gian công tác tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn trường hợp của bạn đã hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung. Nên theo quy định bạn sẽ không được hưởng trợ cấp lần đầu nữa.

Theo quy định tại Điều 5. Phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn:

“ Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp hàng tháng tính theo thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nếu có thời gian đứt quãng thì được cộng dồn như sau:

1. Mức 0,5 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm;

2. Mức 0,7 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm đến dưới 15 năm;

3. Mức 1,0 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 15 năm trở lên.”

Trong trường hợp của bạn cung cấp cho chúng tôi, bạn đã công tác tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hơn 10 năm và nay chuyển sang công tác cũng thuộc địa bản có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Đối chiếu quy định trên, bạn vẫn hưởng phụ cấp công tác lâu năm tương ứng mức 0,7 so với mức lương tối thiểu chung.

Gửi câu hỏi của bạnMenu

Page loaded in 0.06 seconds!