Thủ tục hành chính: Gia hạn giấy phép cho người lao động nước ngoài - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Gia hạn giấy phép cho người lao động nước ngoài - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-BS33
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Lao động, tiền lương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động-TB&XH
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động-TB&XH
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Gia hạn giấy phép cho người lao động nước ngoài - Phú Yên

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (Địa chỉ: 02 Tố Hữu, Phường 9, TP Tuy Hòa).
Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30. Chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (trừ ngày chủ nhật, lễ, tết).
Bước 3: Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Lao động- Thương binh và Xã hội (Địa chỉ: 02 Tố Hữu, Phường 9, TP Tuy Hòa) theo các bước sau:
+ Nộp giấy biên nhận.
+ Nhận kết quả.
Thời gian trả hồ sơ: 07 ngày làm việc. Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30. Chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (trừ ngày chủ nhật, lễ, tết)

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Gia hạn giấy phép cho người lao động nước ngoài - Phú Yên

Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài
Bản sao hợp đồng lao động (có xác nhận của người sử dụng lao động)
Giấy phép lao động đã được cấp
Số bộ hồ sơ: 2 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Gia hạn giấy phép cho người lao động nước ngoài - Phú Yên

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Công văn đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài theo Thông tư 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động-TB&XH
Tải về

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Gia hạn giấy phép cho người lao động nước ngoài - Phú Yên

Tên phí / lệ phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 200.000đồng/giấy

Thủ tục hành chính liên quan Gia hạn giấy phép cho người lao động nước ngoài - Phú Yên

Menu

Page loaded in 3.02 seconds!