Thủ tục hành chính: Gia hạn Giấy phép xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư trong các Khu Công Nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn - Bắc Kạn

Thông tin thủ tục hành chính Gia hạn Giấy phép xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư trong các Khu Công Nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn - Bắc Kạn

Số hồ sơ: T-BKA-BS24
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực: Khu kinh tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các khu công nghiệp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý QH&MT - Ban Quản lý các khu công nghiệp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Văn phòng BQL các KCN tỉnh Bắc Kạn
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Gia hạn Giấy phép xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư trong các Khu Công Nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn - Bắc Kạn

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo quy định và đến nộp trực tiếp tại Văn phòng BQL các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn tại xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.
Thời gian nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30'-11h30', chiều từ 13h30'-16h30' tất cả các ngày làm việc trong tuần
Bước 2: Văn phòng BQL tỉnh Bắc Kạn sẽ kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì Văn phòng BQL sẽ hướng dẫn nhà đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ
Bước 3: Nhà đầu tư nhận Giấy phép xây dựng công trình tại Văn phòng BQL sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp nhà đầu tư không được cấp Giấy phép xây dựng công trình, BQL sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư biết rõ lý do, thời gian thông báo không quá 05 ngày làm việc.
Thời gian trả hồ sơ : Sáng từ 8h-11h, chiều từ 2h-4h tất cả các ngày làm việc trong tuần
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
Theo Điều 11 quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 21/1/2008 của UBND tỉnh Quyết định phê duyệt điều lệ khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn: Các dự án đầu tư cần phải phù hợp với quy hoạch nghành, nghề của khu công nghiệp. Các nghành sản xuất sau được đầu tư vào khu công nghiệp
+ Sản xuất, lắp ráp cơ khí.
+ Chế biến khoáng sản, kim loại mầu.
+ Chế biến nông lâm sản.
+ Sản xuất vật liệu xây dựng và một số nghành sản xuất khác không gây tác động xấu tới môi trường

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Gia hạn Giấy phép xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư trong các Khu Công Nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn - Bắc Kạn

Đơn xin gia hạn Giấy phép xây dựng
Bản chính Giấy phép xây dựng đã được cấp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Gia hạn Giấy phép xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư trong các Khu Công Nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn - Bắc Kạn

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin gia hạn Giấy phép xây dựng (phụ lục III-5)
Tải về
1. Nghị định 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Gia hạn Giấy phép xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư trong các Khu Công Nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn - Bắc Kạn

Tên phí / lệ phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí gia hạn giấy phép xây dựng 10.000 đồng/1 giấy phép

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Gia hạn Giấy phép xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư trong các Khu Công Nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn - Bắc Kạn

Thủ tục hành chính liên quan Gia hạn Giấy phép xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư trong các Khu Công Nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn - Bắc Kạn

Menu