Thủ tục hành chính: Gia hạn sử dụng đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài (nộp trước khi hết hạn sử dụng đất 06 tháng) - Vĩnh Phúc

Thông tin thủ tục hành chính Gia hạn sử dụng đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài (nộp trước khi hết hạn sử dụng đất 06 tháng) - Vĩnh Phúc

Số hồ sơ: T-VPH-077346-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở, Dân tộc, tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được chỉnh lý thời hạn sử dụng đất
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Gia hạn sử dụng đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài (nộp trước khi hết hạn sử dụng đất 06 tháng) - Vĩnh Phúc

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của Pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả ở tầng 1 Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc.
Thời gian nhận hồ sơ tất cả các ngày trong tuần
- Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’.
- Buổi chiều từ 14h đến 16 giờ.
Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn và trao trả cho người nộp.
- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
Bước 4: Chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn
Bước 5: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ 14h đến 16h30’ tất cả các ngày làm việc trong tuần. (trừ Chủ nhật và ngày lễ)

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Gia hạn sử dụng đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài (nộp trước khi hết hạn sử dụng đất 06 tháng) - Vĩnh Phúc

Đơn xin gia hạn sủ dụng đất
Dự án bổ sung về sản xuất kinh doanh đã được xét duyệt (đối với trường hợp tổ chức xin gia hạn trên 12 tháng)
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã hết hạn
Nghĩa vụ tài chỉnh của thửa đất tính đến thời điểm hết hạn
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Gia hạn sử dụng đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài (nộp trước khi hết hạn sử dụng đất 06 tháng) - Vĩnh Phúc

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Gia hạn sử dụng đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài (nộp trước khi hết hạn sử dụng đất 06 tháng) - Vĩnh Phúc

Tên phí / lệ phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí địa chính 20.000 đồng

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Gia hạn sử dụng đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài (nộp trước khi hết hạn sử dụng đất 06 tháng) - Vĩnh Phúc

Menu

Page loaded in 2.09 seconds!