Thủ tục hành chính: Gia hạn sử dụng giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi (đối với các công trình do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý) - Thanh Hóa

Thông tin thủ tục hành chính Gia hạn sử dụng giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi (đối với các công trình do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý) - Thanh Hóa

Số hồ sơ: T-THA-051381-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực: Nông nghiệp – Nông thôn, Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Gia hạn sử dụng giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi (đối với các công trình do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý) - Thanh Hóa

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định đã được công khai
Tiếp nhận hồ sơ: a. Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Chi cục Thủy lợi - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa. Địa chỉ số 49 Đại lộ Lê Lợi - Phường Tân Sơn - Thành phố Thanh Hóa.
b. Thời gian tiếp nhận: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
c. Trình tự tiếp nhận:
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần tài liệu trong hồ sơ, hình thức và xem xét tính hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, hợp pháp theo quy định thì nhận và viết giấy hẹn giao người nộp hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không đảm bảo hợp lệ, hợp pháp thì hướng dẫn cho người nộp hồ sơ biết để làm lại theo đúng quy định.
Xử lý hồ sơ: Chi cục Thủy lợi giao hồ sơ cho Phòng Quản lý công trình hoặc Phòng Quản lý Quy hoạch xử lý. Phòng được giao xử lý tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế.
- Nếu sau khi thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế nếu không đạt yêu cầu thì trả hồ sơ lại cho tổ chức để bổ sung và chỉnh sửa lại (bằng văn bản gửi về cho tổ chức, cá nhân).
- Trường hợp đạt yêu cầu:
Căn cứ vào kết quả thẩm định của Chi cục Thủy lợi, Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa có văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gia hạn sử dụng giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi giấy phép đã được gia hạn cho Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chuyển giấy phép lại cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa ký chuyển cho Chi cục Thủy Lợi.
Nhận kết quả: a. Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Chi cục Thủy lợi - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa. Số 49 Đại lộ Lê Lợi - Phường Tân Sơn - Thành phố Thanh Hóa.
b. Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
c. Trình tự: Cá nhân, tổ chức nộp lại phiếu hẹn và nhận kết quả.

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Gia hạn sử dụng giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi (đối với các công trình do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý) - Thanh Hóa

Đơn xin gia hạn sử dụng giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi: 1 bản chính
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 1 bản sao chứng thực
Bản đồ tỷ lệ 1/5000 khu vực xử lý nước thải, vị trí xả nước thải: 1 bản chính
Hồ sơ thiết kế, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt: 1 bản chính
Báo cáo đánh giá tác động môi trường: 1 bản chính
Báo cáo phân tích chất lượng nước thải: 1 bản chính
Bản sao giấy tờ quyền sử dụng đất khu vực đặt hệ thống xử lý nước thải: 1 bản sao chứng thực
Văn bản đề nghị kèm theo báo cáo phân tích chất lượng nước của hệ thống công trình thủy lợi tại vị trí tiếp nhận nước thải của tổ chức, cá nhân quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi: 1 bản chính
Số bộ hồ sơ: 6 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Gia hạn sử dụng giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi (đối với các công trình do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý) - Thanh Hóa

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin gia hạn sử dụng giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi
Tải về
1. Quyết định 56/2004/QĐ-BNN về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Gia hạn sử dụng giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi (đối với các công trình do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý) - Thanh Hóa

Thủ tục hành chính liên quan Gia hạn sử dụng giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi (đối với các công trình do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý) - Thanh Hóa

Menu

Page loaded in 2.16 seconds!